Börshandlade fonder - även kallade ETF (Exchange Traded Fund) skiljer sig åt från övriga fonder. En ETF finns noterad på en börs och följer utvecklingen på exempelvis ett underliggande index, en råvara eller en korg av tillgångar. Tillgängligheten och handeln i realtid gör att en ETF på många sätt har samma egenskaper som en aktie. Den kombinerar aktiens handelsmöjligheter och fondens riskspridning.

EFT - börshandlade fonder