Hoppa till huvudinnehåll

I över 140 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället genom att investera i och arbeta nära den lokala marknaden och våra kunder. Med åren har samhället förändrats och banken har följt med. Men sparbanksidén är fortfarande lika aktuell. Den lokala förankringen, frånvaron av enskilt vinstintresse, den demokratiska företagsformen och det sparfrämjande syftet är vad Skurups Sparbank står för än idag.

 

Som sparbank har vi inga aktieägare som kräver utdelning. Istället ger vi tillbaka av vår vinst till samhället som vi verkar i. Genom Miljonen, sponsring och andra insatser är du som kund med och bidrar till att Skurup med närområde fortsätter att vara en levande och intressant plats att bo och verka i. 

Vad innebär det att vara en Sparbank?

  • Vi är en helt egen och unik bankform
  • Vi är en egen bank, men samarbetar med Swedbank
  • Vi har inga ägare och drivs därför utan enskilt vinstintresse
  • Vi verkar inom ett geografiskt avgränsat område
Flicka håller i ett frö

Våra grundpelare

Affärsidé

Skurups Sparbank ska tillsammans med starka samarbetspartners aktivt erbjuda attraktiva och hållbara finansiella lösningar till privatpersoner, lantbruk, företag och organisationer i vårt verksamhetsområde.

Vision

Skurups Sparbank ska vara den personliga och hållbart bästa bankpartnern i vårt verksamhetsområde.

Mission

Genom kompetens, lokalkännedom och engagemang vill vi möjliggöra hållbar tillväxt, mångfald och livskvalitet i det område vi lever och verkar i.

Vårt samhällsengagemang

Som sparbank återinvesterar vi en del av vårt överskott till utvecklingen av vårt verksamhetsområde. Genom prisutdelning, sponsring och investering i lokala projekt, föreningar och event. Vi öppnar även upp en del av våra fastighetslokaler för tillfällig uthyrning till lokala entreprenörer, föreningar och småföretagare.

 

Sponsring

Du som är kund i Skurups Sparbank hjälper till att hålla verksamhetsområdet levande genom våra samarbeten och sponsringsbidrag. Genom att vi som sparbank återinvesterar vårt överskott där det gör som mest nytta i vårt verksamhetsområde. Det är både vi och föreningarna som vi samarbetar med tacksamma för.

 

Ung & Driftig

Ett pris till de unga entreprenörer som visat kreativitet och engagemang. Vi har instiftat vårt eget pris till Skurups kommuns årliga näringslivsfest, “Ung & Driftig”. Priset syftar till att främja och stödja unga företagare i ett tidigt skede, dels finansiellt men även med en merit att använda i sin framtida kommunikation.

 

Miljonen

Miljonen stöttar inom tillväxt och utveckling i sydvästra Skåne. Genom åren har 260 olika initiativ fått ta del av Miljonen. Miljonen är ett komplement till bankens övriga samhällsinsatser där vi ger stöd till föreningar, organisationer och projekt.