Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vårt samhällsengagemang

Skurups Sparbank är del av bygden och dess invånare. I stället för aktieägare har Skurups Sparbank huvudmän som representerar kunderna och kan ses som en länk mellan banken och samhället. När det går bra för oss kan vi därför ge tillbaka en del av överskottet i bygden där våra kunder lever och verkar.

Miljonen bild 2021

Miljonen

Miljonen stöttar inom tillväxt och utveckling i Skurup med närområde. Genom åren har 288 olika initiativ fått ta del av Miljonen. Miljonen är ett komplement till bankens övriga samhällsinsatser där vi ger stöd till föreningar, organisationer och projekt.

Energimiljonen

Med Energimiljonen kan ideella föreningar som vill ställa om till en mer miljövänlig energilösning ansöka om bidrag för t ex ett byte till energieffektiva lampor. Genom att sänka föreningars energikostnader frigörs pengar till att utveckla verksamheten. Samtidigt som miljövänliga energilösningar bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Miljoner till social hållbarhet

Bankens huvudmän har beslutat att avsätta totalt 2,5 miljoner kronor till insatser inom social hållbarhet. I samspråk med Skurups kommun och andra intressenter identifieras och finansieras lokala projekt och initiativ som bidrar till social hållbarhet.

Skurups Sparbank - Sponsring

Sponsring

Som sparbank återinvesterar vi vårt överskott där det gör som mest nytta i vårt verksamhetsområde. Du som är kund i Skurups Sparbank hjälper därför till att hålla verksamhetsområdet levande genom våra samarbeten och sponsringsbidrag. Det är både vi och föreningarna som vi samarbetar med tacksamma för.

Ung ekonomi

Vi arrangerar årligen träffar med lokala skolklasser för att hjälpa de lokala skolorna utbilda den kommande generationen i sund privatekonomi. Med frågor som berör allting från veckopengshantering upp till hur ett lån fungerar.

Mötesplats Skurup

Som en del av vårt stöd till det lokala förenings- och näringslivet erbjuder vi gratis uthyrning av lokaler för en rad syften. Konferensrum för årsmöten, tillfälliga arbetsplatser för småföretagaren eller mötesrum för lokala aktiviteter.

Ung & Driftig

Ett pris till de unga entreprenörer som visat kreativitet & engagemang.
Vi har instiftat vårt eget pris till Skurups kommuns årliga näringslivsfest, Ung & Driftig. Priset syftar till att främja och stödja unga företagare i ett tidigt skede, dels finansiellt men även med en merit att använda i sin framtida kommunikation.

Årets hållbara företag

Som sparbank vill vi bidra till och påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Vi har därför instiftat vårt eget pris för lokala företag som aktivt arbetar för ett hållbart samhälle och som integrerar hållbarhet i sin affärsmodell.

Årets hållbara förening

Vi tycker det är viktigt att stötta organisationer och lokala föreningar som delar vår ambition att bidra till hållbar tillväxt, mångfald och livskvalitet i Skurup med närområde. För att ytterligare främja föreningar som aktivt arbetar för ett hållbart samhälle har vi instiftat priset Årets hållbara förening.