Meny

Miljoner till social hållbarhet

Vid Skurups Sparbanks årsstämma 2022 beslutade bankens huvudmän att avsätta 1,5 miljoner kronor till insatser inom social hållbarhet. Vid sparbanksstämma 2023 beslutade huvudmännen att avsätta ytterligare en miljon kronor för detta ändamål.

I samspråk med Skurups kommun och andra intressenter identifieras och finansieras lokala projekt och initiativ som bidrar till social hållbarhet.

Exempel på insatser som fått del av dessa pengar:

Mensväskor

Utdelning av mensväskor till föreningar vi har samarbeten med. Mensväskan innehåller allt en tjej kan behöva vid menstruation och ska finnas till hands på träningar och tävlingar. 

Sommarsimskola 2023 och 2024

För att öka simkunnigheten bland barn i Skurups kommun bidrar vi med anmälningsavgiften till den kommunala simskolan under sommaren 2023 och 2024.

Ferieentreprenörerna 2023 och 2024

12 ungdomar mellan 15 och 19 år boende i kommunen ges möjlighet att prova på att driva ett eget projekt under sommaren. Som ferieentreprenör kommer de att driva ett eget projekt/företagsidé under ferieentreprenörs flagg under trygg och inspirerande handledning av NyföretagarCentrum Öresunds rådgivare.

Torsdagsträffar

Återkommande träffar för elever i årskurs 7 där syftet är att ungdomarna ska utvecklas och utmanas på olika sätt, få träna på samarbete och utveckla strategier för att hantera och analysera svårigheter de kan ställas inför. Träffarna planeras av ledare och kommer att beröra olika ämnen så som kärlek, relationer, sorg samt rätt och fel i sociala medier.

 • Ny teknik i Skurups Sparbanks Arena
  För att öka användningsområdet och skapa förutsättningar för fler typer av aktiviteter, exempelvis föreläsningar och konferenser, har Skurups Sparbanks Arena utrustats med ny teknik inom ljud och bild.
 • Öppen arena 2023 och 2024
  Projektet är ett samverkansprojekt inom kommunen för att skapa meningsfull fritid för kommunens barn och unga. Nu expanderas Öppen arena som ett återkommande och bredare samverkansprojekt för att utveckla nya och befintliga plattformar för barn och ungdomars fritidsaktiviteter.
 • Föreningskväll
  En kväll för föreningsrepresentanter som vill stärka sin förenings värdegrunds- och likabehandlingsarbete. Föreläsare Mary Juusela på Lika Olika stör och berör genom att prata om attityder och värderingar samt delar med sig av konkreta tips hur vi tillsammans gör föreningslivet till en trygg och inkluderande plats för alla.
 • Barnkultur stärks
  Elever i årskurs 6 tillsammans med vårdnadshavare bjuds in till att gemensamt gå på bio. Syftet med aktiviteten är att skapa ett positivt sammanhang för gemenskap och stärka relationen mellan ungdomar och vuxna.
 • Hälsodag för anhörigvårdare
  Anhörigskapet medför stora påfrestningar och konsekvenser för anhörigas fysiska och psykiska hälsa, ekonomi och livskvalitet. Många anhöriga har ett omsorgsansvar dygnet runt vilket kraftigt begränsar deras möjligheter till återhämtning. Syftet med en hälsodag för anhörigvårdare är att sätta fokus på den egna hälsan och sitt eget välbefinnande genom kunskap, inspiration och gemenskap.
 • Stöd till barn med NPF
  Föreningen Ett Skurup för Alla vill samla och stödja barn med NPF (NeuroPsykologiska Funktionsvariationer), och deras föräldrar. Genom diskussionsforum och föreläsningar vill de förmedla kunskap och stöd som samhället inte alltid har resurser till.