• Ekonomisk hållbarhet 
  Vi ska främja en sund och hållbar ekonomi.
 • Social hållbarhet 
  Vi ska bidra till att vårt verksamhetsområde utvecklas och förblir en levande och intressant plats att leva och verka i.
 • Ekologisk hållbarhet 
  Vi ska bidra till en hållbar användning av jordens ändliga resurser.
 • Hållbar företagsstyrning 
  Vi ska säkerställa en ansvarsfull bankverksamhet genom god styrning, riskhantering och intern kontroll.

Som lokal sparbank har vi en viktig roll att spela för att möjliggöra och påskynda utvecklingen till ett mer hållbart samhälle. Tillsammans med våra kunder och medarbetare kan vi bidra till en bättre och mer hållbar framtid. Hållbarhet ska ingå i alla processer och vara en naturlig del av bankens verksamhet.

Vår hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i vår affärsidé, mission, värderingar och historia. Sparbankerna grundades i syfte att skapa en hållbar ekonomi för alla och samtidigt bidra till att utveckla området de verkar i. I Skurups Sparbank har det varit drivkraften sedan starten år 1881.