Skip to content

Årets hållbara företag

Vårt eget pris för hållbart företagande.

Som lokal sparbank vill vi bidra och påskynda utvecklingen till ett mer hållbart samhälle. Genom att bedriva en verksamhet som gynnar en hållbar utveckling (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) är vi övertygade om att vi tillsammans med övriga näringslivet kan göra skillnad i arbetet för en mer hållbar framtid.

Vi har därför instiftat vårt eget pris ”Årets hållbara företag”. Priset syftar till att premiera lokala företag som aktivt arbetar för ett hållbart samhälle och för att inspirera fler företag att integrera hållbarhet i sin affärsmodell. Vinnaren av priset Årets hållbara företag får 10 000 kr att använda till ytterligare hållbarhetsinsatser.

Skurups sparbank går igenom de nominerade och väljer genom en kommitté ut vinnaren.

För att kunna bli nominerad ska följande krav vara uppfyllda:

  • Har en långsiktigt hållbar affärsmodell.
  • Ska vara en god förebild för andra företag samt följa god affärssed.
  • Ska vara välskött, ha en solid ekonomi och uppfylla sina skatteskyldigheter.
  • Har integrerat de tre perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet.
  • Tar ett långsiktigt ansvar för den egna verksamhetens påverkan på branschen, samhället och ekosystemet.
  • Ska kunna uppvisa minst två hela bokslut.
  • Företaget ska ha sitt säte eller huvuddelen av sin verksamhet i Skurups kommun.

Sista datum för nominering är den 16 april 2023. Skurups Sparbank går igenom nomineringarna och väljer genom en kommitté ut vinnaren.

Hörte Brygga vinnare 2022

På Näringlivsfesten den 23 september delades priset till Årets hållbara företag ut. Vinnare blev restaurang Hörte Brygga med motiveringen:

"Med en tydlig hållbarhetsprofil och ett fokus på att vara en cirkulär restaurangupplevelse med kärlek till människor och naturen har dessa företagare på ett fint och framgångsrikt sätt satt Skurups sydkust på kartan."

Grattis till vinsten som Årets Hållbara Företag! Hur jobbar ni med hållbarhet i er restaurang?

- Vi har sedan start haft en tydligt tänk kring råvaror och har tagit ett helhetsgrepp. Bra råvaror ger bättre kvalitet och smak. Sedan utvecklar vi oss hela tiden med att t ex använda miljövänlig färg när vi målar om och arbeta med hållbara transporter, matsvinn, återanvändbara burkar osv.

Varför är hållbarhet viktigt för er?

- Från början var det för att kvaliteten var bättre. Obesprutat, grönsaker som växer i riktig jord, glada djur. Emma är den som drivit och driver detta vidare, det är lätt att bli hemmablind om man inte hela tiden är intresserad och redo att fortsätta jobba med hållbarhet. Nu tittar vi på saker som att ha förkläden i galon så att det bara är att torka av, istället för att de ska tvättas varje dag. Men hållbarhetstänket är sprunget ur en vilja att hålla hög kvalitet.

Hur ser restaurangbranschen som helhet ut ur ett hållbarhetsperspektiv? Märker ni en omställning?

- Det finns hopp! Många ställer om eller visar i alla fall ett intresse för omställning. Vi ser många kreativa lösningar i branschen hos allt från den lokala pizzerian till lyxkrogen i Stockholm.

Vi har ju pratat om hur ni jobbar rent miljömässigt med hållbarhet, på vilket sätt har ni integrerat de två andra perspektiven, social och ekonomisk hållbarhet, i er verksamhet?

- Socialt så har vi tänkt mer på personalen nu, i sommar hade vi bara lunchöppet och stängt söndagar och måndagar. Då fick personalen paus på ett annat sätt och kom tillbaka piggare och med mer energi.

Pandemin fick många krögare att tänka till ekonomiskt. Det blev tydligt att det är viktigt att gå med vinst och att få företaget ekonomiskt hållbart.  

Vill du veta mer? Kontakta oss hjälper vi dig.

Jeanette Kristensson