Vi har därför instiftat vårt eget pris “Ung & Driftig”. Priset syftar till att främja och stödja unga företagare i ett tidigt skede, dels finansiellt men även med en merit att använda i sin framtida kommunikation. Vinnaren av priset Ung & Driftig får 10 000 kronor till fortsatt utveckling av sin verksamhet.

Sista anmälningsdatum är onsdagen den 13 oktober 2021. Skurups Sparbank går igenom ansökningarna och väljer genom en kommitté ut vinnaren.

Vi har nu stängt ansökan för Ung & Driftig 2021.