Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad är fonder?

Mother and child using a laptop together in their living room

En fond är en portfölj av olika värdepapper, till exempel svenska och utländska aktier, obligationer och andra räntebärande papper.

Allmän information om fonder

En fond är inriktad på en eller flera marknader där fondens förvaltare köper och säljer värdepapper. Läs mer om marknader, ägande och förvaltning.

Olika typer av fonder

Det finns olika typer av fonder som du kan välja mellan - både aktivt och passivt förvaltade (indexfonder). Några exempel är aktiefonder, räntefonder, blandfonder, etikfonder, hedgefonder, hållbara fonder och fond-i-fond.
Fondtyper

Fonder

Oavsett om du sparar till boende, drömresan eller en trygg framtid är det bra att spara i fonder. Välj om du vill spara enkelt och bekvämt, hållbart eller i alla våra fonder.

Hur handlar man med fonder?

Du sparar i fonder genom att köpa fondandelar. Dessa kan sedan säljas eller bytas till en annan fond. Köp och försäljning gör du genom något av bankens kontor, Kundcenter eller via internetbanken.Om du sparar i fonder med ISK så slipper skatta för varje affär och krångel vid deklaration då du istället betalar en årlig schablonskatt.

Vad tar jag för risk?

Sparande med hög risk ger möjlighet till högre avkastning, men kan även innebära att kapitalet förlorar i värde. Sparande med låg risk ger normalt lägre avkastning. Fondernas värde kan svänga upp och ner. En fond som kategoriseras som hög risk har större svängningar. Det gör det svårare att förutsäga vilket värde fonden kommer att ha i framtiden.

Vad påverkar avkastningen?

Kursutvecklingen för en fond följer värdeutvecklingen i de underliggande finansiella instrumenten. En aktiefonds kursutveckling beror på hur underliggande aktier utvecklas. En räntefonds utveckling beror på hur underliggande räntepapper utvecklas. För fonder som har ett innehav noterade i annan valuta än svenska kronor kommer även valutan att påverka avkastningen.

För- och nackdelar med fonder

Fördelar

  • Att spara i en fond ger bättre riskspridning än sparande i en enskild aktie.
  • En professionell förvaltare sköter placeringarna och bevakar utvecklingen i fonden.
  • Du väljer själv vilket belopp du vill spara.
  • Passar bra för ett regelbundet sparande.

Nackdelar

  • En förvaltningsavgift tas ut för förvaltningen.
  • Man är inte garanterad att få tillbaka insatt kapital.