Förnybar energi

Finansiering av vind- och solenergiprojekt, små och stora, vattenkraft inklusive utveckling och renovering av anläggningar.
Solceller företag finansiering

Energieffektivisering

Finansiering, av gröna byggnader och renovering av fastigheter, som resulterar i en minskad energiförbrukning, energieffektivitetsprojekt till exempel infrastruktur.
Grönt byggnadskreditiv
Grönt fastighetslån

Hållbar förvaltning av naturresurser

Finansiering av hållbart skogsbruk och jordbruk, till exempel ekologiskt jordbruk, i enlighet med nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.
Lån skog- och lantbruk

Förebygga förorening

Finansiering av avfallshantering, såsom återvinning och avfall till energiproduktion definierad som biogasproduktion av organiskt avfall.
Sustainable linked loans

Rena transporter

Finansiering av persontransport till exempel järnväg, tunnelbanor, spårvagnar och el- eller hybridbussar, samt fordon med låga koldioxidutsläpp till exempel el-, bränslecell- och hybridbilar samt laddnings- / stödjande infrastruktursystem.
Sustainable linked loans