Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Miljömässig hållbarhet och investeringar

Vill du lära dig mer om hållbarhet och investeringar? Både våra egna och de externt förvaltade fonderna som vi erbjuder analyseras ur ett hållbarhetsperspektiv. Här kan du lära dig mer om hållbarhet och sparande.

Mamma och två barn sitter ute i trädgården, skrattar och äter glass

Hållbarhetsskolan – Så kan du påverka med ditt sparande

Genom ditt sparande kan du tillsammans med andra investerare ställa krav på att bolag tar ansvar när det gäller hållbarhet, genom att hantera sina risker, men också skapa möjligheter för att fortsatt vara lönsamma på lång sikt.

Miljömässig, social, ekonomisk och affärsetisk hållbarhet

Social hållbarhet

Social hållbarhet fokuserar på människan och våra rättigheter. Det kan du bidra till genom att exempelvis investera i bolag som tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrättsvillkor eller jämställdhet.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet fokuserar på att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi för de många människorna och företagen. Skurups Sparbank arbetar med att hjälpa kunder till en bättre ekonomi.

Miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet handlar om att hushålla med planetens resurser. Det kan du bidra till genom att exempelvis investera i i bolag som tar hänsyn till Parisavtalet för att begränsa den globala uppvärmningen.

Affärsetik

Affärsetik fokuserar på hur ett bolag ska styras och ledas. Man kan investera i fonder där förvaltaren använder sitt inflytande för att driva förändring genom att exempelvis engagera sig i valberedningar och rösta på bolagsstämmor.

Vår hållbarhetsstrategi

Sparbankerna grundades i syfte att skapa en hållbar ekonomi för alla och samtidigt bidra till att utveckla området de verkar i. I Skurups Sparbank har det varit drivkraften sedan starten 1881.

Skurups Sparbanks hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i bankens affärsidé, mission, värderingar och ursprung.

Som lokal sparbank har vi en nyckelroll att spela för att möjliggöra och påskynda utvecklingen till ett mer hållbart samhälle. Genom våra kunder och medarbetare kan vi bygga en bättre och mer hållbar framtid. Hållbarhet ska ingå i alla processer och vara en naturlig del av bankens verksamhet.

Skurups Sparbanks hållbarhetsarbete utgår från tre huvudperspektiv.

  • Ekonomisk hållbarhet
    Vi ska främja en sund och hållbar ekonomi.
  • Social hållbarhet
    Vi ska bidra till att vårt verksamhetsområde utvecklas och förblir en levande och intressant plats att leva och verka i.
  • Ekologisk hållbarhet
    Vi ska bidra till en hållbar användning av jordens ändliga resurser.

Tillsammans bygger vi en bättre och mer hållbar framtid.

För oss är det viktigt att bidra och påskynda utvecklingen till ett mer hållbart samhälle. Vi är också övertygade om att ökad hållbarhet i affären ger våra kunder ett ökat mervärde. Som sparbank återinvesterar vi vårt överskott där det gör som mest nytta i vårt verksamhetsområde. Du som är kund i Skurups Sparbank hjälper därför till att hålla verksamhetsområdet levande och har möjlighet att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Swedbank Robur

Läs mer om hur vårt fondbolag Swedbank Robur arbetar med hållbarhet i portföljförvaltningen här.

Swedbank Försäkring

Läs mer om hur Swedbank Försäkring arbetar med hållbarhet här.

Hållbart sparande och så kommer du igång

Vi erbjuder många fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Här guidar vi dig för att du ska komma igång med ett hållbart sparande.