Nedan kan du se vad det kan kosta med en ny bil i olika prisklasser. Kalkylen inkluderar driftskostnad och värdeminskning, men inte kapitalkostnad. 

Nybilspris