Med ett Investeringssparkonto kan du enkelt samla ditt sparande, och slipper deklarera varje enskild affär.