Därför har vi listat sådana där ord som dyker upp när det ska pratas om pengar, så att du ska kunna hänga med. Kika in när du behöver kolla upp ett ord – och tipsa oss gärna om du saknar något så fyller vi på i listan.


SPARA-ORD

Sparbuffert
Sparade pengar som du snabbt kan använda om något oförutsett skulle hända. Två månadslöner efter skatt är en bra nivå.

Aktie 
En aktie är en andel i ett företag. Genom att köpa aktier i blir du delägare i företaget. Om företaget går med vinst och det blir utdelning för aktieägarna dela på pengarna.

Räntebärande värdepapper
Ett bevis på att du under en förutbestämd tid har lånat ut pengar till stat, kommun eller ett stort företag. Under den tiden får du en förutbestämd ränta på värdepappret. Ett exempel på räntebärande papper är obligationer. Att spara i räntebärande papper innebär en mindre risk (och oftast också avkastning) än att spara i aktier och fonder.

Fond 
En fond är en sparform som består av aktier eller räntebärande papper – ibland är det en blandning av båda. En fond som har högre andel aktier har högre risk och ger oftast högre avkastning. En fond med högre andel räntebärande papper har lägre risk och ger också oftast lägre avkastning.

Indexfond
En indexfond kan också kallas passivt förvaltad fond. Det är en värdepappersfond som försöker efterlikna jämförelseindex till skillnad från aktiv förvaltning där förvaltarna tar aktiva beslut om att köpa, sälja eller behålla ett värdepapper beroende på olika faktorer som förvaltarna värderar.

Aktivt förvaltad fond 
En aktivt förvaltad fond är en blandning av aktier och/eller räntebärande värdepapper som förvaltas aktivt av en förvaltare.

Avkastning 
När värdet av en aktie stiger så betyder det att avkastningen på den aktien också har ökat med motsvarande. Och utdelningen när du säljer kallas för avkastning.

Risk i sparande
Hur mycket risk du har i ditt sparande kan lite förenklat översättas till hur mycket aktier du har och hur nischade de är. Har du till exempel bara aktier inom en bransch i ett land så har du väldigt mycket högre risk än om du har fördelat pengarna på aktier inom olika branscher och i olika delar av världen.

Förmånstagare 
Förmånstagare är den eller de personer som har rätt till pensionsutbetalningar om du skulle dö och har ett efterlevandeskydd eller en efterlevandepension. Enligt inkomstskattelagen kan endast nuvarande eller tidigare make/maka/registrerad partner/sambo; barn till dessa eller egna barn vara förmånstagare till en pensionsförsäkring.

Sparhorisont
Att spara på lång eller kort sikt är olika sparhorisonter. Ett sparande till semestern nästa år ett kortsiktigt sparande, med kort sparhorisont. Ett sparande till pension är ett långsiktigt sparande, med lång sparhorisont. Generellt kan man tänka sig att ta lite större risk med ett långsiktigt sparande än ett kortsiktigt. Börsen rör sig upp och ner och sannolikheten att drabbas av en nedgång minskar över tid. När man närmar sig att ta ut pengarna från sitt långsiktiga sparande kan man även se över och minska risken i sina placeringar.

Investeringssparkonto 
På ett investeringssparkonto (ISK) kan du samla ditt sparande i aktier, fonder och andra finansiella produkter. Där kan du köpa och sälja på ett enkelt sätt. Du betalar inte skatt vid varje försäljning utan schablonbeskattas i stället utifrån värdet av ditt sparande. Skatten kommer förtryckt i din deklaration, så du behöver inte själv ta upp försäljningar i din deklaration.

Ränta-på-ränta 
Om din investering ökar i värde (alltså ger ger avkastning) och du återinvesterar så kommer det beloppet också att ge avkastning i framtiden. Det betyder att du nästa år får avkastning både på kapitalet du satte in från början och på återinvesteringen.

Intresserad av aktier och fonder? Kolla in Aktiellt för dagliga tips och analyser! 

PENSIONS-ORD

Pension
Pension är de pengar du kommer att få varje månad efter att du har slutat jobba. Pensionen består av tre delar. Den första är den allmänna pensionen (som består av inkomstpension och premiepension) kommer från staten. Den ser lite olika ut beroende på hur mycket du har jobbat och vilken lön du haft. Sedan är det tjänstepensionen, som många får från sin arbetsgivare. Den sista delen är eget sparande och det är frivilligt.

Här kan du läsa mer om pension

Löneväxling 
Du som anställd kan få en del av din lön omvandlad till pension. Det kallas löneväxling och är ett sätt att få bättre pension eller kunna pensionera sig tidigare.

Premiepension 
Premiepension är en del av den allmänna pensionen (som kommer från staten). Den kan placeras i värdepappersfonder. Om du inte själv gör ett val görs ett val automatiskt.

Tjänstepension 
Den delen av pensionen som du får från din arbetsgivare. Den sätts automatiskt in på ditt pensionskonto som en del av dina anställningsvillkor. Bara fem till tio procent av de anställda i Sverige saknar förmånen – är du en av dem bör du genast be om kompensation att själv kunna sätta undan. Här kan du läsa mer om tjänstepension.

Pensionsrätter 
Varje år du arbetar och betalar skatt i Sverige får du pensionsrätt. Det är din intjänade pension. Hur stor din pensionsrätt blir bestäms av hur stor din pensionsgrundande inkomst är.

LÅNE-ORD (krediter)

Belåningsgrad
Belåningsgraden anger hur mycket du kan låna på bostaden i förhållande till vad den är värd på marknaden.

Skuldkvotstak 
Ett skuldkvotstak är en begränsning som bankerna har när privatpersoner vill låna pengar för att köpa en bostad. Det finns för att människor inte ska låna mer pengar än de har råd att betala tillbaka och samtidigt ha en rimligt levnadsstandard. Läs mer här om vad som krävs för att ta ett bolån.

Amortering 
Att lån består av två delar: ränta och amortering. Amortering är det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Skulden till banken minskar med motsvarande belopp. (Räntan är det du betalar till banken för att du får låna.) Läs här om amorteringskravet som finns.

Ränta 
Ett lån består av två delar: ränta och amortering. Räntan är en procentsats som du betalar till banken för att du får låna. (Amortering är det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle.)

Avbetalning 
Är en form av ett kreditköp. Om du handlar något på avbetalning betyder det att du får varan först, men betalar i efterhand. Det kan ofta handla om att du delar upp summan på ett visst antal betalningar under en bestämd tid.

Effektiv ränta 
Med effektiv ränta menar man alla kostnader som ingår när du tar ett lån. Räntan är kostnaden du får betala för att du får låna av banken, men sedan tillkommer även fasta avgifter. Den effektiva räntan är alltså den sammanlagda kostnaden.

Styrränta 
Styrränta, eller som den hette tidigare reporänta, är den ränta Riksbanken betalar när den lånar in pengar från affärsbankerna på sju dagar. Styrräntan påverkar den ränta som bankerna i sin tur tar och ger sina kunder.

Blancolån
Ett lån utan säkerhet kallas blancolån. Eftersom det inte finns någon säkerhet för banken som lånar ut är räntan oftast högre när du tar ett sådant lån.

BOSTADS-ORD

Borgensman 
En borgensman är någon som går i god för att någon som tar ett lån (även kallad gäldenär) kommer att betala tillbaka och förbinder sig att själv betala om det inte sker.

Borgenär 
Borgenär, även kallat fordringsägare är den part som lånat ut pengar till en motpart (gäldenär).

Gäldenär 
En gäldenär är någon som står i skuld till någon annan, som i sin tur kallas borgenär. En gäldenär förekommer oftast i form av en privatperson som lånar pengar av en bank. 

Kontantinsats 
En kontantinsats är den summa pengar du måste betala utan att ha bostaden du köper som säkerhet. Minsta kontantinsats är 15 procent av priset du betalar. Antingen är det pengar som du har sparat ihop eller så kombinerar du det med ett lån, som oftast har högre ränta än ditt bostadslån. 

Köpeskilling 
Köpeskilling är egentligen bara att svårare ord för pris. Ordet används oftast när det handlar om överlåtelse av fastigheter eller bostadsrätt.

Lagfart 
En lagfart är ett bevis på vem som äger en fastighet. Om du blir ägare till en fastighet måste du registrera överlåtelsen inom tre månader och det gör du genom att skicka in överlåtelsehandlingen tex. köpebrev och ansöker om lagfart. Det gör du hos Lantmäteriet.

Pantbrev 
Om du vill ta ett lån och behöver säkerhet kan du använda en fastighet du redan äger. Du kan dock inte använda en bostadsrätt som säkerhet eftersom du egentligen bara äger rätten att bo där och inte äger bostaden. Rätten till bostadsrätten kan du dock fortfarande pantsätta.

 

ÖVRIGA EKONOMI-ORD

Inflation
Inflation innebär att priserna stiger så att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Motsatsen till inflation kallas för deflation och innebär att priserna istället sjunker.

Framtidsfullmakt
Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som till exempel får betala dina räkningar, sköta dina bankärenden och sälja din bostad senare i livet när du inte längre kan göra det själv. Så kan du hjälpa en anhörig med bankärenden
 

Betalningsanmärkning
Om du inte har skött dina betalningar och trots påminnelse inte har betalat kan det leda till en betalningsanmärkning. Den kan göra det svårt för dig att få lån eller handla på kredit, eftersom du anses vara opålitlig som betalare. Har du väl fått en anmärkning är den kvar i tre år. Därför är det viktigt att sköta sina betalningar och alltid höra av sig om du vill ha längre tid på dig att betala. För det mesta går det att ordna så länge man hör av sig. Det här händer om du inte betalar räkningen i tid - läs här.

Bodelning
Bodelning är något man kan göra när man separerar, skiljer sig eller när någon av makarna/sambona har gått bort. Det betyder att de bestämmer hur deras egendom ska delas.

Samboavtal

Om ni separerar ska bostad, möbler, elektronik med mera som ni skaffat gemensamt ingå i bodelningen. Det spelar ingen roll vem som står på ett kontrakt eller har betalat. Det är syftet som räknas. Därför är det bra att fundera på om ni vill ha det på ett annat sätt och skriva det i ett samboavtal. Det är alltså endast samboegendom som delas när ett samboförhållande upphör. Sådant som ni ägt sedan tidigare räknas inte och får behållas av var och en. 

Äktenskapsförord
Ett äktenskapsförord är helt enkelt ett avtal om vad som ska vara enskild egendom och alltså inte ingå i en bodelning om ni skiljer er.
 

Behöver du hjälp med juridiken? Vi erbjuder en rad juridiska tjänster, till exempel testamente, äktenskapsförord och samboavtal.

 

LÄS MER: