Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Tips när du ska ta ut din tjänstepension

Tjänstepensionen kommer från din arbetsgivare. Den utgör också en stor del av pensionen. Hur stor den totala pensionen i slutändan blir beror på din livsinkomst, det vill säga din inkomst under hela ditt arbetsliv, så varje år du har arbetat spelar roll. Är det snart dags att börja ta ut tjänstepension? Utbetalningen kan göras på olika sätt. Läs våra tips här.

Old man and woman working on interior of new house or flat.

Ta ut pensionen under några år eller hela livet?

När det gäller tjänstepensionen behöver man ta ställning till om man vill ta ut den under ett begränsat antal år eller om man vill ta ut den under hela livet, så kallat livsvarigt uttag. Vilket val man gör får stor effekt på inkomsten. Och det val man gör kan man inte ändra i efterhand. Din ålder och hur många procent du tar ut påverkar hur mycket du får ut.

– Väljer man att ta ut sin tjänstepension under till exempel fem år blir pensionen förhållandevis hög de fem åren för att sedan sjunka avsevärt. Med ett livsvarigt uttag blir pensionen lägre men på samma nivå under alla pensionsåren, säger Madelén Falkenhäll.

Och beslutet kan få stora konsekvenser.

– För en butiksanställd sjunker pensionen med knappt 13 000 kronor från en månad till en annan om man tar ut hela sin tjänstepension under fem år. För en grundskollärare sjunker den med knappt 20 000 kronor. Vill man känna en trygghet i sin ekonomi kan det vara klokt att ta livsvarigt uttag. Får man tjänstepension från flera håll kan man välja olika uttag, säger Madelén Falkenhäll.

En viktig löneförmån

Omkring 90 procent av alla som arbetar har tjänstepension som ofta regleras i kollektivavtal. Men arbetsplatser som inte är anslutna till kollektivavtal kan ändå göra avsättning till tjänstepensionen. Det är en viktig förmån och för de 10 procent av löntagarna som saknar tjänstepension kommer det att märkas tydligt i plånboken.

– Tjänstepensionen är din allra viktigaste löneförmån. Om din arbetsgivare inte sätter av till tjänstepension bör du försöka få rejäl kompensation på lönen så du kan spara motsvarande själv. En 30-åring som tjänar 35 000 idag kommer att få runt 22 500 kronor i pension med tjänstepension, men utan tjänstepension blir det bara 17 500 kronor per månad. Det innebär 5 000 kronors skillnad i pension varje månad. Tjänstepensionen spelar alltså en stor roll för din ekonomi som pensionär, säger Madelén.

Din tjänstepension

De flesta arbetsgivare erbjuder sina anställda tjänstepension. Den är en viktig del av pensionen så om du inte vet om du får tjänstepension - fråga.

Tips om tjänstepension:

  • Gå in på minpension.se och gör din pensionsprognos. Där kan du även se hur pensionen påverkas utifrån om du tar ut din tjänstepension under några år eller livsvarigt.
  • Hör av dig i god tid till Pensionsmyndigheten för din allmänna pension och till de som förvaltar din tjänstepension för uttag av den.
  • Tar du ut tjänstepension under några begränsade år blir pensionen högre, men sjunker sedan från en dag till en annan.
  • Vill du veta hur hög pension du kommer ha resten av livet kan livsvarigt uttag av tjänstepension vara att föredra. Men då blir månadsbeloppet lägre jämfört med om du tar ut under några få år.
  • Får du tjänstepension från flera olika håll är en möjlighet att ta någon under tidsbegränsad tid och någon eller några livsvarigt.
  • När väl utbetalningen av din tjänstepension har börjat kan du inte ändra.
  • Se över om du har eller vill ha efterlevandeskydd på din tjänstepension. Tänk då på att pensionen blir lägre.