Mer information om erbjudandet

Räntefritt handpenningslån och överbryggningslån

Ett handpenningslån för max 10 % av köpeskillingen erbjuds räntefritt under löptiden om sex månader. Återbetalas i sin helhet senast per tillträdesdagen och inte senare än sex månader från lånets utbetalande. Erbjudandet gäller efter sedvanlig kreditprövning och under förutsättning att; köpet av bostaden fullföljs, köpet finansieras (utöver egen insats) uteslutande genom nya lån eller övertagande av lån i banken och/eller Swedbank Hypotek, att dessa lån behålls av låntagaren under en tid av minst ett år samt att handpenningslånet inlöses senast på tillträdesdagen. Om handpenningslånet förfaller till betalning eller löses utan att dessa förutsättningar inträtt skall en ränta på 3,95 % betalas. 

Ett överbryggningslån kan erbjudas under tiden mellan köp av en ny bostad och försäljning av den befintliga bostaden om max sex månader. Återbetalas i sin helhet senast per frånträdesdagen av befintlig bostad. Erbjudandet gäller efter sedvanlig kreditprövning.

Räkneexempel handpenningslån: 

Ett lån på 100 000 kronor med en exempelränta på 5,95 % (rörlig 2024-05-10) som betalas tillbaka vid frånträde, aviseringsavgift 0 kronor, uppläggningsavgift 0 kronor, ger en effektiv ränta på 5,95 %. Totalt belopp att betala under lånets löptid: 102 975 kronor. Antalet betalningar är en (1).

Räkneexempel överbryggningslån:

Ett lån på 1 000 000 kronor med en exempelränta på 5,95 % (rörlig 2024-05-10) som betalas tillbaka vid frånträde, aviseringsavgift 0 kronor, uppläggningsavgift 0 kronor, ger en effektiv ränta på 5,95 %. Totalt belopp att betala under lånets löptid: 1 029 750 kronor. Antalet betalningar är en (1).

Kostnadsfri personförsäkring

Erbjudandet gäller om du nytecknar en eller flera av följande försäkringar inom vårt personförsäkringskoncept Trygga: sjukförsäkring kort, sjukförsäkring lång, sjukkapitalförsäkring med kritisk sjukdom och livförsäkring. För att ta del av  erbjudandet kontaktar du ditt bankkontor. Uppskattat värde ca 1 100 kronor, med de förutsättningar som framgår av exemplet nedan. Erbjudandet gäller dig som uppfyller de hälsokrav som krävs och som genomgår en försäkringsrådgivning på ett av Skurups Sparbanks bankkontor. Swedbank Försäkring AB är försäkringsgivare.

Räkneexempel för personförsäkring:

Exemplet bygger på en 35-årig person som tecknar genomsnittliga försäkringsbelopp. Exemplet bygger på följande försäkringsbelopp för respektive försäkring: Sjukförsäkring kort 4 000 kronor (kostnad 74 kr/mån), sjukförsäkring lång 6 000 kronor (kostnad 97 kr/mån) sjukkapitalförsäkring med kritisk sjukdom 1 250 000 kronor (kostnad 102 kr/mån) och livförsäkring 1 500 000 kronor (kostnad 86 kr/mån). Totala kvartalspremien för dessa försäkringar har ett värde av 1 100 kronor.

1 månads räntefritt bolån

Vi erbjuder 1 månads räntefritt bolån om du väljer att köpa eller sälja via Fastighetsbyrån. Kreditansökan hanteras enligt sedvanlig kreditprövning. Den effektiva räntan är 5,84% (3 mån bundet per 2024-05-10).