Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Hållbart företag – 10 tips för att ställa om

Arbetar ni för att ert hållbara företagande ska bli ännu mer miljövänligt? Här får ni tips om några saker att fokusera på.

Carpenter planning her work

Tips för en mer hållbar verksamhet för miljövänliga företag

Johanna Fager Wettergren, hållbarhetsansvarig på Swedbank, ser många företag idag som jobbar aktivt för att ställa om sin verksamhet till att bli mer hållbar. De åtgärder man vidtar skiljer sig förstås åt beroende på i vilken sektor man är aktiv samt vilken typ av företag man är, och vilken storlek man har, men det finns ändå några generella saker som alla företag kan titta på.

10 tips för att göra verksamheten mer hållbar*

 1. Se över er affärsidé

  Hur kan ni göra er befintliga affärsmodell mer resurseffektiv och göra ändringar som bidrar till att era produkter och tjänster blir mer hållbara?

 2. Se över företagets resursförbrukning

  Hur kan material och energi återanvändas och användas mer effektivt? Går det att hitta värde i avfall, rester vid tillverkning eller kasserat material?

 3. Sätt mål och redovisa hållbarhetsarbetet

  Då stärks förutsättningarna för att nå resultat och det skapar också transparens och trovärdighet. Vilka hållbarhetsaspekter har störst betydelse för er verksamhet och vad ni vill uppnå?

 4. Flytta in hållbarhetsarbetet i produkt- och tjänsteutvecklingen

  När er produkt eller tjänst ska utvecklas och designas, vilka material och processer ska ni välja för att göra dem mer hållbara och återanvändbara? Kan produktionen ske ”nära” och lokalt?

 5. Ha koll på underleverantörer

  Tänk att samma standard ska omfatta även dem.

 6. Se över er bil- och maskinpark så att den är miljövänlig, och se över distribution och transport

  Behövs förändringar göras? Kan förpackningar återanvändas?

 7. Ta fram en miljöpolicy för arbetsplatsen

  Ett miljövänligt företag upplevs ofta som en attraktiv arbetsgivare.
  Försök hålla möten som kräver resor digitalt. Välj miljövänliga alternativ när ni behöver resa.

 8. Håll hållbarhetsarbetet levande i företaget

  Vad mer kan och vill ni göra? Inte bara gör det miljön en tjänst, många företag upplever också att man blir mer attraktiv som arbetsgivare. Underskatta inte vikten av att få med medarbetarna som ambassadörer. Många brinner för ämnet och kan bidra till att arbetet snabbare får fäste och blir enklare att genomföra.

 9. Kommunicera om ert miljöarbete

  Konsumenter och potentiella medarbetare vill veta.

Den omställning som nu sker i samhället har på ett naturligt sätt fört in flera av punkterna ovan i företagens verksamhet, såsom energieffektiviseringar, grön energi och fler digitala möten som några tydliga exempel. Många företag har också vässat sina hållbarhetsmål, med exempelvis krav på färre flygresor framåt.

– Vi ser en ökad efterfrågan på grön finansiering och på spara-produkter med hållbar inriktning och det är ett viktigt steg i vår strävan att tillsammans minska klimatpåverkan, säger Johanna Fager Wettergren.

 

*Flera av tipsen kommer från verksamt.se och deras guide till ett hållbart företagande: https://www.verksamt.se/starta/hallbart-foretagande

Andra läste också:

 • Därför kan det vara lönsamt för företag att vara hållbara

  Att ha ett syfte utöver att tjäna pengar kan bli en lönsam affär.
  Enligt undersökningar* tenderar sådana bolag att ha både lojalare kunder och högre lönsamhet.

  Tre goda skäl till att hållbara företag gynnas
 • Vill ni göra skillnad för hållbarheten – på riktigt? Börja med er leverantörskedja!

  Att se över företagets leverantörer kan snabbt göra stor positiv påverkan på hållbarheten, men också hjälpa till att minska risker, nå nya affärsmöjligheter och stärka företagets varumärke.

  Leverantörskedjan kan ha positiv påverkan på hållbarheten