Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Tips inför deklarationen för dig som företagare

Dags för deklaration? Här får du som företagare tips och råd hur du ska gå tillväga. Lycka till!

Woman renovating her apartment

När ska du deklarera?

Har du enskild firma ska din deklaration och NE-bilagan till din inkomstdeklaration skickas in senast den 2 maj 2024. Om du behöver anstånd en kortare tid (längst till den 16 maj) kan du ansöka om det på Mina sidor på skatteverket.se. Om du behöver anstånd längre tid ska du ansöka om det på blankett SKV 2600. Din ansökan om anstånd måste Skatteverket ha fått in senast 2 maj.

Om du driver aktie-, handels- eller kommanditbolag är det bokslutsdagen som styr när du ska lämna deklarationen. Det är samma deklarationsdatum som gäller oavsett om företaget deklarerar på papper eller digitalt.

 

Bokslutsdag

Deklarera senast

Juli–aug 2023 2 april 2024
Sep–dec 2023 1 aug 2024
Jan–april 2024 2 dec 2024
Maj–juni 2024 15 jan 2025

Vad händer om du deklarerar försent?

Förseningsavgiften för en enskild firma är 1 250 kronor. Avgiften fördubblas om du är mer än tre månader sen och tredubblas efter fem månader.

För aktiebolag är förseningsavgiften 6 250 kronor. Är bolaget mer än fem månader försenat med deklarationen är förseningsavgiften 18 750 kronor.

E-deklaration enklast för enskilda näringsidkare

Har du enskild firma kan du med fördel e-deklarera. Du minskar risken för fel när du använder e-tjänsten eftersom vissa uppgifter är förifyllda och alla uträkningar och överföringar sker automatiskt. De flesta bokföringsprogram skapar balans- och resultaträkningar som du kan importera direkt till din elektroniska NE-blankett. Du kan även göra en preliminär skatteuträkning när du fyllt i alla uppgifter. Du som har enskild firma och e-deklarerar senast den 2 maj kan dessutom få din eventuella skatteåterbäring redan i början på juni. E-tjänsten för att e-deklarera öppnar den 19 mars.

Om du har en redovisningsbyrå som hjälper dig kan de deklarera digitalt åt dig och skicka in deklarationen till Skatteverket. Du loggar sedan in på Mina sidor hos Skatteverket och godkänner deklarationen.Du som har enskild firma och e-deklarerar senast den 2 maj kan dessutom få din eventuella skatteåterbäring redan i början på juni.

Om du har en redovisningsbyrå som hjälper dig kan även de deklarera digitalt åt dig och skicka in deklarationen till Skatteverket. Kom bara ihåg att du måste sedan logga in på Mina sidor hos Skatteverket och godkänna din deklaration.

Så hanterar du återbetalt coronastöd

De flesta coronastöd som betalades ut var så kallade näringsbidrag, som var skattepliktiga.

Coronastöd som avsåg stöd för utgifter

Du får göra avdrag för återbetalningen av ett skattepliktigt coronastöd som avsåg stöd för utgifter det räkenskapsår som återbetalningen faktiskt sker. Om du bokfört ett beslut om krav på återbetalning av stödet, men inte betalat tillbaka stödet vid beskattningsårets utgång, ska du göra en skattemässig justering för att få rätt skattemässigt resultat.

Coronastöd som avsåg stöd för intäktsbortfall

Avdrag för återbetalning av skattepliktigt coronastöd som avsåg stöd för intäktsbortfall gör du det år du enligt god redovisningssed ska bokföra posten.

Läs mer om coronastödet på skatteverket.se

Tänk på schablonintäkten om ditt aktiebolag äger fonder

Bolag som äger fonder vid kalenderårets ingång beskattas för en schablonintäkt. Schablonintäkten är 0,4 procent av värdet av fonden vid årets ingång och den ska redovisas under Skattemässiga justeringar i företagets deklaration.

Till skillnad från vad som gäller för privatpersoner förtrycks inte schablonintäkten i företagets deklaration. Som företagare måste du själv komma ihåg att lägga till intäkten i deklarationen. I årsbeskedet från Swedbank Robur anges schablonintäkten. Spara årsbeskedet tills det är dags att deklarera.

Kom ihåg att kvitta eventuella kvarstående förluster

Har du ett aktiebolag? Kom ihåg att ta med eventuella kvarstående förluster på värdepapper från tidigare år. Sådana förluster kan dras mot vinster på värdepapper som uppkommit under året.

Passa också på att se över företagets placeringar. Ska värdepappren ligga i en depå, på konto eller i en kapitalförsäkring? I kapitalförsäkringen beskattas inte kapitalvinster eller utdelningar. Istället tas en schablonskatt ut baserad på värdet av tillgångarna i försäkringen samt insättningar i försäkringen.

Ligger bolagets värdepapper i en depå måste företaget ha en LEI-kod - Legal Entity Identifier. Bolag som endast har fonder eller kapitalförsäkring behöver inte ha en LEI-kod.

Läs mer om LEI-kod

Har du koll på avdragen?

Du som företagare får göra kostnadsavdrag för inköp av saker och andra utgifter som är nödvändiga för att kunna tjäna pengar i företaget. Vi tipsar här om ett urval av avdrag. För komplett avdragslista se skatteverket.se

Avdrag för pensionssparande

Olika bolagsformer kan göra avdrag för pension på olika sätt. Du som, till exempel, är delägare i ett handelsbolag kan göra avdrag för pensionssparande upp till 35 procent av inkomsten i näringsverksamheten. Avdraget får dock inte överstiga 10 prisbasbelopp, som för beskattningsåret 2024 är 573 000 kronor. 

Avdrag för motion och friskvård

Kostnader för motion och friskvård får endast dras av för anställd personal. Du som är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag eller kommanditbolag kan inte göra avdrag för friskvård.

Avdrag för arbetsrum i bostaden

Om du inrättat ett eget och avskilt rum i din bostad kan du göra avdrag för det. Om rummet inte uppfyller de kraven kan du ändå ha rätt till ett schablonavdrag om:

 • Du inte har ett rum för motsvarande arbetsuppgifter i företagets lokaler.
 • Du har arbetat minst 800 timmar/år i lokalen.

Avdrag för representation

För att få göra avdrag för representation måste det finnas ett naturligt samband till företagets verksamhet. Följande schablonbelopp gäller:

 • 60 kronor per person för enklare förtäring
 • 180 kronor för till exempel teaterbiljetter

Om du har avdragsrätt för moms får du göra avdrag för moms på representationen i din momsdeklaration på ett underlag på max 300 kronor per person. Momsavdraget för mat och dryck kan som mest bli 36 kronor.

Undvik hög marginalskatt i enskild firma och handelsbolag

Har du bra resultat i din enskilda firma eller ditt handelsbolag kan du undvika höga marginalskatter genom att göra avdrag för avsättning till periodiserings- och expansionsfonder.

Schablonavdrag för egenavgifter inkomståret 2023 och 2024

När du driver aktiv näringsverksamhet måste du själv betala dina socialavgifter i form av egenavgifter. Full egenavgift är 28,97 procent. Beroende på ditt födelseår ska du göra schablonavdrag med ett lägre belopp. 

Gör avsättningar till Skogskontot vid stora intäkter

Har du haft stora intäkter från skogsavverkningar under året, kan du fördela ut dem på flera år genom att göra avsättningar till Skogskontot. Det du sätter in på Skogskontot får du göra avdrag för i näringsverksamheten, men avdraget får inte leda till underskott. Därför är det klokt att göra insättningen först när bokslutet är klart och du vet vilket överskott som går att använda. Du kan sätta in pengar på Skogskontot fram till den dag du ska lämna din deklaration (se ovan). Innan bokslutet är klart kan du tillfälligt sätta in pengarna från avverkningen på ett Skogslikvidkonto, där räntan är densamma som på Skogskontot (3,45 procent, februari 2024). Du kan välja att öppna Skogskonto med fast ränta i ett år.

Skogskonto - få en jämnare inkomst och lägre marginalskatt

Deklarera företaget - skatteverket

Mer information om att deklarera företaget på skatteverket.se.

Förenklat årsbokslut och NE-bilaga – vad är det och hur gör man?

Viktiga datum för dig med enskild firma

 • 4-8 mars Skatteverket skickar deklarationen till dig som har digital brevlåda. 
 • 15 mars - 15 april Skatteverket skickar deklarationen med posten.
 • 19 mars Skatteverkets e-tjänst för deklaration öppnar.
 • 2 maj Sista dagen att lämna in deklarationen. 
 • 31 maj Sista dagen att lämna in deklarationen om du beviljats kortare anstånd.
 • 17 juni Sista dagen att lämna in deklarationen om du har byråanstånd.

Viktiga datum för dig som driver aktie-, handels- eller kommanditbolag

Om du driver företaget som aktiebolag eller ekonomisk förening gäller inkomstdeklaration 2. Stiftelser och ideella föreningar lämnar in inkomstdeklaration 3 och slutligen gäller inkomstdeklaration 4 för handelsbolag. Tänkt på att handelsbolagets eller kommanditbolagets räkenskapsår styr när du behöver deklarera. 

 • 8 mars Inkomstdeklaration 1 öppnar för dig som har enskild firma och/eller ägare i fåmansbolag/handelsbolag.  
 • 2 maj Sista dag för dig som privatperson att skicka in inkomstdeklaration
 • 1 augusti Sista dag för inlämning av inkomstdeklaration 2 och 3 för dig med kalenderår som räkenskapsår. 
 • 13 december Slutskattebesked

Andra läste också

 • Är du både företagare och anställd?

  Företagare eller anställd? Varför välja? Fler och fler har insett fördelarna med att kombinera en anställning med att vara egen företagare. Kombinationen kan vara en lysande lösningen – men det finns en del ekonomiska fallgropar.

  Är du både företagare och anställd?
 • Vill ni göra skillnad för hållbarheten – på riktigt? Börja med er leverantörskedja!

  Att se över företagets leverantörer kan snabbt göra stor positiv påverkan på hållbarheten, men också hjälpa till att minska risker, nå nya affärsmöjligheter och stärka företagets varumärke.

  Leverantörskedjan kan ha positiv påverkan på hållbarheten