Marknaden går upp – återinvestera och säkra vinsten

När din SPAX har utvecklats gynnsamt kan det vara klokt att låsa in vinsten innan löptiden har gått ut. På så sätt säkrar du den kursuppgång som har varit och kan känna dig trygg om marknaden skulle falla i framtiden. Genom att sälja och återinvestera i en ny SPAX Nu minskar du risken i din placering då det återbetalningsskyddade ingångsbeloppet ökar samtidigt som du fortsätter att ta del av eventuella fortsatta uppgångar på den marknad som din nya SPAX Nu är kopplad till.

Marknaden går ner – öka avkastningspotentialen genom att nystarta

När den marknad som din SPAX är kopplad till sjunkit mycket i värde, kan det vara läge att sälja placeringen innan löptidens slut. Den större delen av SPAX består av en obligation som fungerar som en broms när marknaden faller, vilket innebär att placeringens totala värde sjunker betydligt mindre än nedgången för underliggande marknad.

Om du väljer att sälja av din SPAX i förtid och köpa en ny SPAX Nu, ökar potentialen till bättre avkastning, även om det innebär en mindre förlust idag. Den nya investeringen kan, till skillnad från din nuvarande SPAX, tillgodogöra sig en uppgång direkt från dagens nivå på den marknad du väljer att koppla din nya SPAX Nu till.

Vi på Swedbank bevakar samtliga utgivna produkter. För mer information om omplacering, kontakta ditt bankkontor.