Meny

Miljonenprojekt

Sedan 2013 har Skurups Sparbank årligen delat ut en miljon kronor av sitt överskott till projekt inom tillväxt och utveckling i sydvästra Skåne. Nedan kan du läsa om de 288 projekt som hittills har fått del av Miljonen.

2023 års Miljonenmottagare

Miljonen 2023 har avsatts till projekt som skapar hållbar utveckling. Hela miljonen delades ut till 28 mottagare vid Skurups Gatufest den 7 oktober.

Trelleborg Triathlon

fick 39 000 kr till inköp av miljövänliga medaljer i trä och Swimbouys. Medaljerna är pris i en triathlontävling för alla där folkhälsa och hållbarhet står i fokus. Swimbouys ökar säkerheten vid simträning på öppet vatten.

Ågården Ekonomisk Förening

fick 18 000 kr till Tillgängligt för alla. Genom att installera en hörslinga i stora salen kommer fler att kunna ta del av de aktiviteter som erbjuds. Salen används av föreningen vid egna evenemang men hyrs även ut.

Svedala Brukshundklubb

fick 50 000 kr till Svedala Brukshundsklubb för Hållbar satsning framåt. Klubben vill utveckla sin tävlings- och kursverksamhet genom inköp av agilityhinder och material för att hålla tävlingar. 

Skåres Byalag

fick 11 000 kr till Första anpassning av Byahoddan till ett kommande Marint Centra. Centrat ska rikta sig mot barn och ungdomar i Trelleborg och kommunerna runt omkring.

Svedala IF

fick 10 000 kr till Bollsäckar för bättre arbetsmiljö för ledarna. Bollsäckarna gör det lättare för ledare och lag att hantera bollarna vid träning. 

Kulturföreningen Rävan

fick 20 000 kr till Folkets Plats i Folkets Park, Skurup. Projektet engagerar konstnärer och lokalbefolkning som tillsammans ska skapa en attraktiv mötesplats i parken genom konstnärliga och kreativa inslag.

Prästamosseskolan

fick 13 000 kr till Rörelsepromenad. Projektet är en promenadslinga med olika rörelseaktiviteter runt Prästamossen. 

N Grönby Mölleförening

fick 25 000 kr till Byte av segelbanan. Genom att rusta upp kvarnen kan den bevaras och fortsätta vara öppen vid olika evenemang året runt. 

Vemmenhögs Härads Fornminnes- och Hembygdsförening

fick 60 000 kr till Att säkerställa museets värde och inventarier för kommande generationer. Restaurering av slottets möbler från 1700- och 1800-talet bevarar möblerna och bibehåller deras historiska och monetära värde.

Slimmingeby skola

fick 40 000 kr till Lärande genom litteratur. Temaboklådor med lånade och delade böcker skapar gemensamma upplevelser kring arbetet med de teman skolan arbetar med. 

Rydsgårds AIF

fick 50 000 kr Rydsgårds AIF:s barn- och ungdomssatsning. Klubben vill bl a köpa in sarger till fotbollsträning för yngre barn.

Slimminge Bygdegårdsförening U.P.A

fick 40 000 kr till Överlevnad. Bygdegården är i behov av underhåll och renovering för att kunna fortsätta användas för t ex fester och kursverksamhet.

Lilla Beddinge BK

fick 25 000 kr till Barnens dag 2024. Under Barnens dag får barn och familjer möjlighet att prova på aktiviteter av olika slag till en låg entréavgift.

Skurups Folkets Hus & Park ekonomisk förening

fick 50 000 kr för Möbler för gemenskapen. Genom projektet vill föreningen modernisera och förnya möbleringen i Folkets Hus samtidigt som man tänker på miljön genom att köpa in återbrukade möbler. 

Skurups Bågskytteklubb

fick 20 000 kr för Anpassning/Renovering. Genom inköp av körplattor till rullstol får rullstolsburna lättare tillgång till skjutbanan. 

Selma Lagerlöfgruppen i Västra Vemmenhög

fick 30 000 kr för Starka kvinnor: kvinnliga fotografer i Skurup med omnejd 1860-1940. I projektet ska bland annat fotografier i form av gamla glasplåtar från Svaneholms Slotts museum sorteras och dokumenteras i en skrift för att sedan ställas ut.

Intresseföreningen Johannamuseets vänner

fick 25 000 kr till Fotograf Sernerts Veranda. Verandan från 1800-talet är i behov av renovering för att kunna bevaras för framtiden. 

TiP Generations Höör KFUM

fick 25 000 kr till Låt din röst eka. Föreningen vill köpa in utrustning för att kunna ha en podcast för och med barn och ungdomar i Skurup.

Hyby Scoutkår

fick 26 000 kr till Vässaröläger 2024 och Portabel klättervägg. Genom läger i skärgården kan scoutkåren uppleva scouting i en annan miljö än de är vana vid. Klätterväggen innebär en rolig aktivitet för kårens yngre medlemmar men även andra barn som får möjlighet att testa klättring vid scouternas olika evenemang.

Skurups bibliotek

fick 55 000 kr till Lekutställning 2024. Utställningen visar yngre barn ett lustfyllt och lekfullt sätt att närma sig bokstäver och böcker. En interaktiv del riktar sig mot barn och unga upp till 13 år. 

Svaneholms Slott Andelsförening

fick 60 000 kr till Jaktstigen runt Svaneholmssjön. Föreningen vill göra inköp av material för att byta ut 25 m av de bryggor som finns runt sjön så att stigen fortsätter vara lättframkomlig för alla. 

Skurups Allmänna Idrottsförening

fick 25 000 kr för Fotboll För Alla. Fotbollsgruppen är öppen för alla med någon form av funktionsvariation. 

Stiftelsen Wämund

fick 40 000 kr till Utveckla gamla byskolan till en samlingsplats för barn och unga. Genom inköp av bioutrustning kan stiftelsen regelbundet erbjuda filmvisningar och därmed skapa en mötesplats för barn och unga.

Skurups Sportklubb

fick 25 000 kr till Brottningsmatta. Den nuvarande brottningsmattan, som används vid klubbens tävlingar, har 30 år på nacken och överdraget behöver bytas ut.

Gärdslövs Byalag

fick 30 000 kr till Tågtur ut i det blå med äldre. Byalaget vill aktivera äldre personer genom att ta med dem på åktur med ett litet gatutåg i Skurupstrakten. 

Svedala Företagsgrupp

fick 100 000 kr för Gränslös service. Genom att bjuda in till en inspirerande föreläsning kring serviceutveckling vill gruppen skapa nätverkande mellan företagen i Skurup och Svedala. 

Skurups Handboll

fick 40 000 kr till Rengöring av klisterbollar. Med en maskin som rengör och tar bort klisterrester på bollarna ökar livslängden på dem samt på väggar och golv i sporthallen.

Gislövs IF

fick 20 000 kr för Ung kioskverksamhet. Genom att låta ungdomslagen sköta kioskverksamheten på Gislövs IP främjas laganda och gemenskap samtidigt som respektive lag själv får bestämma hur inkomsten från kiosken ska användas. 

Hjärtdagen 14 februari

28 000 kr avsätts till behovsinventering av hjärtstartare i närområdet samt utbildning. Flera föreningar har sökt bidrag till både hjärtstartare och utbildning för detta. Den 14 februari 2024 kommer vi därför att anordna en föreningskväll där vi i ett större sammanhang kan bidra till att utbilda föreningslivet i detta viktiga syfte.

2022 års Miljonenmottagare

Miljonen 2022 har avsatts till projekt som skapar hållbar utveckling. 455 000 kr delades ut till 14 mottagare vid Skurups Gatufest den 8 oktober. Resterande 545 000 kr delades ut till 15 glada mottagare på Föreningskvällen den 24 januari. 

2022 års Miljonenmottagare- Andra chansen

Svedala Idrottsförening

fick 25 000 kr till Unga ledare 2023.
Med ett ungdomsråd vill föreningen skapa en ökad föreningsanda och ge ungdomar kunskaper och erfarenheter inom bland annat ledarskap, kommunikation och grupputveckling. 

Wemmenhögs härads fornminnes-och hembygdsförening

fick 30 000 kr till Hållbarhet i museet.

För att ytterligare utveckla museet vill föreningen köpa in musikanläggningar för att förstärka upplevelsen vid utställningar och i barnens spökkammare.  

Östra Torp Alliansförening

fick 25 000 kr till Torpalängan.

Som samorganisation för Östra Torps föreningar vill alliansföreningen utveckla logementet som föreningar erbjuds för övernattning vid träningsläger.  

Skurups Folkets Park

fick 50 000 kr till Energieffektivisering.
Genom att byta ut termostater och lampor till LED vill föreningen energieffektivisera sin lokal. 

Club UFO

fick 25 000 kr till Scenbelysning.
För att bli en mer attraktiv lokal kulturinstitution vill klubben komplettera deras scen med belysning.  

Sydkustens Intresseförening

fick 60 000 kr till Sydkusten – en destinationsboost.
Med ambitionen att stärka lokala aktörer, företag och föreningar vill föreningen initiera en nystart med nätverkande, kunskapsdelning och inspiration.  

Anderslövs Boik

fick 20 000 kr till Anderslöv invitational.
Klubben vill starta en tradition att årligen ha en fotbollsturnering för att väcka intresse hos ungdomar, skapa liv och rörelse och sätta Anderslöv på kartan.

HK Malmö

fick 50 000 kr till HK Malmö rullar på.
Med hjälp av lådcyklar vill HK Malmö erbjuda fler plats i föreningslivet genom att rulla runt i Malmös utsatta områden och introducera Streethandboll.  

Palmstadens IK

fick 25 000 kr till Unga leder unga - sportlovet.
För att få ungdomar att växa och skapa förebilder inom föreningen har ungdomslaget fått uppdraget att leda pass för yngre spelare under sportlovet.

Slimminge byalag

fick 15 000 kr till Norra klustret. Byalaget vill undersöka möjligheterna och intresset för ökad samverkan mellan kommunens norra byar genom en rundslinga med mötesplater längs byarna och Romelåsens sydsluttning. 

Röda korskretsen i Skurups kommun

fick 40 000 kr till Ny Second lokal.
Kretsen byter lokal för att skapa en bättre mötesplats och secondhandverksamhet som möjliggör att de kan öka sitt sociala och humanitära engagemang.  

Svaneholms Slott Andelsförening

fick 60 000 kr till Förbättringar för att minska energiåtgången.
Föreningen har genomfört en energianalys och vill nu ta första steg för att minska energiförbrukningen.

Grönby Akademi

fick 50 000 kr till Utveckling av Grönby Akademi.
Med en hållbar strategi för Grönby vill projektet exponera och utveckla ortens och landsbygdens styrkor och möjligheter.  

Skivarps Scoutkår

fick 20 000 kr till Utbyte av lampor och armatur till LED.
Genom att byta scoutgårdens belysning till LED minskas energiförbrukningen och kårens driftskostnader, pengar som i stället kan utveckla verksamheten.  

Sweden Help/Skurup

fick 50 000 kr till Ukraina.
Föreningen vill bibehålla sitt lager i Skurup där de lagrar förnödenheter för att stödja människor från Ukraina, i Sverige och i Ukraina.  

2022 års Miljonenmottagare

Abbekås Båtklubb

fick 40 000 kr till Utveckling och underhåll av seglarskolan i Abbekås.

Klubben vill rusta upp befintliga jollar och material i stället för att köpa nytt. På sikt vill man även ersätta sin räddningsbåt med en eldriven räddningsbåt.

Holger functional fitness

fick 25 000 kr till en Hjärtstartare.

Med en hjärtstartare skapas en tryggare träningsmiljö för både medlemmar och kommunens idrottslag som tränar på Holger. En investering som kan rädda liv om olyckan skulle vara framme.

Intresseföreningen Johannamuseets vänner

fick 30 000 kr till Ny ledbelysning i stora hallen.

Föreningen vill fortsätta arbetet med att minska museets klimatpåverkan och öka brandsäkerhet genom att byta till LED-belysning i stora hallen.

Rydsgårds scoutkår

fick 15 000 kr till Solceller för hajk och läger.

Med hjälp av solceller vill scouterna utnyttja solens kraft för att ge energi och el under både längre läger och kortare hajker och övernattningar.

SoGK Charlo

fick 15 000 kr till Återbruket.

Föreningen vill utveckla sitt återbruk av träningskläder och skor. Syftet med Återbruket är att hålla ner kostnaderna för barnfamiljer samt att bidra till hållbar konsumtion.

Skurupsbygdens Konst & Hantverksförening

fick 35 000 kr till Mästers Galleri – vi går vidare.

Med nya innanfönster och ett dörrdraperi kan föreningen minska sin energiförbrukning och förlänga sin säsong. Ett utökat skolsamarbete och en ny aluminiumramp för att öka tillgängligheten är andra satsningar som planeras.

Skurups Kick & Boxningsklubb

fick 25 000 kr till Eye of the Tiger 2.0.

Genom ny utrustning för utlåning samt ledarutbildning vill klubben motivera befintliga medlemmar och rekrytera fler tjejer till klubben.

Svedala Tennisklubb

fick 33 000 kr till Fun Park.

Men en Fun Park vill klubben öppna upp sin verksamhet för att fler kostnadsfritt ska kunna aktivera sig med olika racketsporter.

Trädgårdsföreningen Skurup-Söderslätt

fick 30 000 kr till Förbättring av sittplatser och miljön runt sittplatserna i trädgården i Svaneholm.

Föreningen behöver bättre vinterförvaring av utemöbler samt byta ut några av de äldsta möblerna. De vill även anlägga ett solcellsdrivet vattenspel för att skapa ytterligare lugn i trädgården.

Skurups bibliotek

fick 75 000 kr till Lekutställning sommaren 2023.

Biblioteket vill erbjuda en lekutställning för barn mellan 0-8 år, som bygger på en känd barnboksfigur. Utställningen ska ha en naturlig koppling till lek, språk och bokens fantastiska värld.

Hälsopunkten

fick 30 000 kr till Tomma rum = släckta rum.

Föreningen vill energioptimera sina lokaler genom att byta sina armaturer till LED, installera plejd som kan schemalägga belysningen samt installera rörelsesensorer.

Wemmenhögs härads fornminnes-och hembygdsförening

fick 40 000 kr till Byte till LED-belysning.

Genom byte av armaturer till LED-belysning vill museet minska sin energiförbrukning och samtidigt ge museets besökare bättre ljusförhållanden.

Hörte Hamnförening

fick 42 000 kr till Hörte Hamn – En hållbar destination.

Med syftet att stärka Hörte Hamn som en hållbar destination vill föreningen skapa en ännu tryggare och säkrare miljö genom att förbättra bryggor och kajkanter.

Hyby scoutkår

fick 20 000 kr till Höstlovsaktiviteter för äventyrare/utmanare (högstadieelever).

Hyby scoutkår vill genom utbyte med andra scoutkårer öka förståelsen för andras situationer och för omvärlden.

2021 års Miljonenmottagare

Miljonen 2021 har avsatts till projekt som skapar hållbar utveckling. 600 000 kr delades ut till 20 mottagare vid Skurups Sparbanks jubileumsfest på Stortorget lördagen den 23 oktober. Miljonen 2021- andra chansen delades ut under tisdagen den 1 mars 2022 då 16 mottagare fick dela på resterande 400 000 kr.

2021 års Miljonenmottagare - andra chansen

Skurups IBK

fick 20 000 kr till Från stenålder till nutid.

För att nyttja digitala möjligheter vill klubben köpa in en filmkamera och göra matchfilmning och analyser för motivation till utveckling.

Skurups Brukshundklubb

fick 20 000 kr till Färdigställande av klubbstuga.

Genom att färdigställa klubbstugan kommer klubben att kunna bedriva teoretisk utbildning för sina medlemmar.

Skurups Handboll

fick 20 000 kr till Återstart och digital utveckling.

Genom inköp av en VEO-kamera kan föreningen utveckla lag och spelare mer detaljerat och sända matcher digitalt.

Beddingestrands Tennisklubb

fick 20 000 kr till Förnyad beläggning av barnbanan.

Med en renovering av nuvarande spelyta få barn och ungdomar prova på spontantennis och Picketboll utan avgifter.

Lussebandykommittén

fick 15 000 kr till Lussebandy.

En lussebandyturnering som bidrar till gemenskap och att unga rör på sig och har trevligt tillsammans på lussenatten.

Svedala Motorklubb

fick 25 000 kr till Funktionärs- och ungdomsutbildning.

För att öka medvetenhet hur man agerar vid ett olyckstillfälle vill klubben genomföra utbildning inom brand, HLR och räddning vid motortävlingar.

Palmstadens IK

fick 25 000 kr till Skol- och fritidssatsning.

Genom besök på idrottslektioner och fritids vill klubben skapa förutsättningar för en hälsosam och hållbar vardag för unga utan hinder.

Rena stränder

fick 35 000 kr till Rena stränder – hållbar transport.

Föreningen vill utveckla arbetet med skräpplockning på sydkusten genom att köpa in en el-lådcykel för en klimatsmart transport av skräp.

HK Malmö

fick 25 000 kr till Ta med en kompis.

Genom att besöka skolor och spela streethandboll och samtidigt betona betydelsen av rörelseglädje och fair-play vill klubben locka tillbaka tidigare medlemmar och rekrytera nya.

Trädgårdsföreningen Skurup-Söderslätt

fick 20 000 kr till Förbättring av utemiljön i trädgården i Svaneholm.

Trädgårdsföreningen vill uppdatera och förbättra miljön för att stötta det ökade antalet Svaneholmsbesökares rekreation.

Rydsgårds AIF

fick 20 000 kr till Barnens Dag.

Föreningen vill anordna Barnens Dag för alla barn i kommunen, en sommarlovsaktivitet med mycket glädje och för ett fortsatt idrottande.

Skurups kommun

fick 30 000 kr till Öppen Arena.

Målet är att kommunen tillsammans med föreningslivet och näringslivet skapar en trygg mötesplats för kommunens unga på lördagskvällar.

Bygdegårdsföreningen Rydsgårdshus

fick 15 000 kr till Konst i byn.

Genom handledning och praktiska övningar vill föreningen lära konstintresserade barn att utvecklas inom bildkonst. 

Majblommeföreningen Skivarp

fick 30 000 kr till Ekonomiskt stöd till barn och ungdomar.

Föreningen ger ekonomiskt stöd till barn och ungdomar i familjer med mindre ekonomiska möjligheter för att skapa en hållbar grund, likvärdighet och inkludering.

Skivarps GIF

fick 35 000 kr till Padbol för alla.

Föreningen vill bygga en padbolbana som en del i att utveckla Möllevallen till ett centrum och en naturlig mötesplats för fler aktiva besökare.   

Företagarna Skurup

fick 45 000 kr till Föreläsningar om Hållbart Företagande.

Föreningen vill arrangera digitala föreläsningar inom temat Hållbart företagande och beröra ämnen som cirkulär ekonomi, social hållbarhet och klimatpåverkan. 

2021 års Miljonenmottagare

Söderslätts Klätterklubb

fick 40 000 kr till Större träningslokal och klättervägg.

Genom att utökade aktivitetsytor kan klubben erbjuda en bredare verksamhet samt ta emot fler deltagare och därmed bidra till att minska det ohälsosamma stillasittandet bland barn och ungdomar.

Söderslätts Tennisklubb

fick 25 000 kr till Tennis på landet.

Med mottot att tennisen inte bara ska vara tillgänglig för alla utan även vara tillgänglig överallt, vill klubben starta upp verksamhet på fler landsbygdsorter i Trelleborg kommun.

Ystad Skyttegille

fick 25 000 kr till Återuppstart.

Efter att ha tappat många ungdomsmedlemmar vill föreningen locka ungdomar tillbaka till skyttet genom att köpa in en skjutsimulator. Simulatorn gör även att de kan erbjuda yngre barn att prova på sporten.

Skurups Kick & Boxningsklubb

fick 20 000 kr till Eye of a Tiger.

Klubben vill ta verksamheten ett steg vidare och skapa en förbättrad känsla av inkludering som leder till att fler fortsätter inom idrotten. Bland annat genom sparringutbyte med närliggande klubbar och inköp av utrustning så alla kan prova utan att köpa egen utrustning.

Karups Båtklubb

fick 20 000 kr till Barn- och handikappbrygga.

Båtklubben vill bygga till en brygga som är avsedd för barn och funktionshindrade som kan sitta från bryggan och fiska samt att de vill renovera befintlig bryggan så den blir säker att beträda.

Riksförbundet Föreningen HjärtLung Ystad-Sjöbo-Skurup

fick 15 000 kr till Promenad i skymning.

För att främja mer rörelse vill föreningen ta fram reflexvästar som ger deras medlemmar mer möjlighet och trygghet till promenader under den mindre ljusare årstiden.

Skurupsbygdens konst- och hantverksförening

fick 25 000 kr till Mästers Galleri – mot nya mål.

Genom att installera en luftvärmepump i Mästers Galleri vill föreningen öka möjligheterna att använda Mästers Galleri året om. Bra värme skonar också konstverken.

Företagarna Svedala

fick 40 000 kr till Projektskafferiet 2.0.

Föreningen vill stödja befintliga och nästa generations företagare att utveckla sina kunskaper för att kunna möta framtidens krav genom föreläsningar, seminarier och utbildningar.

Skurups AIF damlag

fick 25 000 kr till SAIFaRacet.

Damlaget vill utveckla SAIFaRacet som är en tävling skapad för att ge en rolig, kulturell och utmanande upplevelse där det aldrig är långt till skratt, äventyr och upptäckande.

Skurups AIF

fick 50 000 kr till Barnsatsning.

Föreningen vill bidra till att fler barn ska kunna spela fotboll på deras egna villkor genom att köpa in sarger anpassade till barn i åldern 3-6 år.

Skurups Kraftsport

fick 30 000 kr till Hållbar verksamhet.

Föreningens ambition är att bli mer klimatneutrala och minska energiförbrukningen med 30 % genom att byta den inte så miljövänliga belysningen i lokalen mot LED lampor med en energideklaration A.

Hörte Hamnförening

fick 50 000 kr till Renovering av östra piren.

För att bevara och ytterligare öka intresset för Hörte hamn vill föreningen förstärka och bredda den östra piren samt göra den tillgänglig för personer med funktionsvariationer.

Skurups AIF

fick 25 000 kr till Hattrick by FC Rosengård.

Genom projektet Hattrick by FC Rosengård, där träning med FC Rosengård, workshop med temat Psykisk Hälsa och en fotbollscup ingår, vill Skurups AIF inspirera tjejer till att fortsätta spela fotboll och få dem kvar i föreningen.

Johannamuseets vänner

fick 30 000 kr till LED-belysning.

Föreningen vill minska museets klimatpåverkan och öka brandsäkerheten genom att byta belysningen i museet till LED-belysning.

Skivarps Scoutkår

fick 30 000 kr till Kanoter till våra scoutläger och hajker.

För att skapa en ännu attraktivare hajk- och lägerverksamhet vill scoutkåren köpa in ändamålsenliga kanoter som förbättrar den pedagogiska patrullupplevelsen.

Gislövs IF

fick 50 000 kr till Multiarena och tak till uterum.

Genom att anlägga en multiarena och sätta väderskydd på utegymmet vill förening utveckla sitt arbete med att skapa en gemenskap och naturlig mötesplats öppen för alla.

Andelsföreningen Krageholms Mölla

fick 25 000 kr till Utbyte av segelbana på möllan.

För att hålla en hög säkerhet i samband med visning av möllan vill föreningen ersätta den gamla segelbanan med en ny.

Club UFO

fick 20 000 kr i till Kulturkick.

Föreningen vill erbjuda Skurup ett rikare och bredare kulturliv genom att skapa en scen för lokala artister.

Rydsgårds Scoutkår

fick 30 000 kr till Ledarvård och utveckling.

För att motivera och inspirera ledarna i deras ledarroller vill scoutkåren anordna föreläsningar och utbildningar vilket också ökar sammanhållningen.

Jägersro Nya B tränarförening

fick 25 000 kr till Ung i Travet.

Föreningen vill utbilda nya unga inom trav genom att fånga upp ungdomar och bidra med utrustning för att ta travlicens.

2020 års Miljonenmottagare

2020 avsattes Miljonen till att stödja föreningar och organisationer som drabbats av Coronavirusets följdeffekter och delades ut löpande under året.

Miljonenutdelning utanför banken

Miljonen utdelning 21 oktober

 • Lilla Beddinge BK, 20 000 kr
 • Trelleborgs Golfklubb, 20 000 kr
 • Sydslättens Ryttarförening, 20 000 kr
 • Trelleborgs Scoutkår, 10 000 kr
 • Anderslövs Boik, 20 000 kr
 • Svedala Kampsportsförening, 10 000 kr
 • Ystads Orienteringsklubb, 10 000 kr
Miljonenutdelning utanför banken

Miljonen utdelning 14 oktober

 • Trelleborg Muay Thai, 10 000 kr
 • FC Trelleborg, 20 000 kr
 • Palmstadens IK, 20 000 kr
 • Trelleborg Basket, 10 000 kr
 • Svedala Tennisklubb, 20 000 kr
 • Trelleborgs Konståkningsklubb, 20 000 kr
 • Wemmenhögs Budo, 20 000 kr
Miljonenutdelning utanför banken

Miljonen utdelning 8 oktober

 • Trelleborgs Taekwondo Klubb, 10 000 kr
 • Gislövs IF, 20 000 kr
 • Klågerups GIF, 20 000 kr
 • Östra Torps Gymnastikförening, 10 000 kr
 • Anderslövs Scoutkår, 10 000 kr
 • Skivarps GIF, 20 000 kr
 • Friluftsfrämjandet, 20 000 kr
Miljonen

Miljonen utdelning 23 september

 • Söderslätts Klätterklubb, 10 000 kr
 • Smygehuks Båt & Segelklubb, 20 000 kr
 • Svedala Motorklubb, 20 000 kr
 • Svedala IF, 30 000 kr
 • Wemmenhögs Taekwon-do Klubb, 10 000 kr
 • Kulturföreningen Club UFO, 20 000 kr
Miljonen

Miljonen utdelning 16 september

 • United Fighters IF, 30 000 kr
 • Team Trelleborg Triathlon, 20 000 kr
 • Alla kan gympa AKG Anderslöv/Klagstorp, 20 000 kr
 • Skurups Handboll, 30 000 kr
 • Wemmenhögs härads fornminnes och hembygdsförening, 30 000 kr
 • Skabersjö IF, 10 000 kr
Miljonen utdelning 2020-08-27

Miljonen utdelning 27 augusti

 • Västra Nöbbelövs Byalag, 20 000 kr
 • Skurups Bordtennisklubb, 20 000 kr
 • Röda kors kretsen i Skurups kommun, 30 000 kr
 • Intesseföreningen Johannamuseets vänner, 30 000 kr
Miljonen-utdelning-5-aug

Miljonen utdelning 5 augusti

 • Anderslövs Motorklubb AMK, 20 000 kr
 • Skurups Kick & Boxningsklubb, 25 000 kr
 • Lilla Beddinge Teater, 30 000 kr
Miljonen 2020

Miljonen utdelning 8 juli

 • Skurups Brukshundklubb, 20 000 kr
 • Skurups Scoutkår, 10 000 kr
 • Rydsgårds Scoutkår, 10 000 kr
 • Bara GIF, 10 000 kr
 • Abbekås Båtklubb, 20 000 kr
 • Rydsgårds AIF, 30 000 kr
Miljonenutdelning utanför banken

Miljonen utdelning 24 juni

 • Slimminge Byalag, 20 000 kr
 • Skurups Sportklubb, 8 000 kr
 • Skivarps Scoutkår, 10 000 kr
 • Skurups IBK, 30 000 kr
 • Janstorps AIF, 30 000 kr
Miljonen 2020

Miljonen utdelning 10 juni

 • Skurups AIF, 30 000 kr
 • Abbekås Golfklubb, 30 000 kr
 • Skurup Kraftsport, 30 000 kr
 • Skurup Padelklubb, 30 000 kr

2019 års Miljonenmottagare

Hälsa i Helhet

fick 20 000 kr till Aktivt nätverk.

Att genom marknadsföring och fler träffar utveckla det företagsnätverk som idag månatligen träffas för fysiska och mentala övningar i Svaneholm.

Stödföreningen för kulturskolan i Skurup

fick 15 000 kr till Levande Kulturhus.

Med visionen om ett inkluderande och levande kulturhus vill man skapa en miljö som gör att ungdomar och föräldrar känner sig hemma.

Svedala Nattvandrare

fick 15 000 kr till Ungdomssatsning.

Nattvandrarna vill finnas till hands som en vuxenkontakt och stödja unga genom att vara en naturlig del i kvälls- och nattlivet i Svedala.

Lindby byalag

fick 20 000 kr till Bevarande av Lindbys fotbollsplan och ”Ludan”.

Efter nystart av byalaget som varit vilande i många år vill man restaurera Lindbys fotbollsplan och föreningslokal ”Ludan” samt utveckla platsen vidare till glädje för alla Lindbys invånare. 

The wild ones

fick 20 000 kr till Skurups stora motordag.

För tredje året arrangeras Skurups stora motordag med cruising, prisutdelning och folkfest. I år vill man utveckla arrangemanget ytterligare och siktar på ännu större uppslutning.

NHG Skol IF

fick 20 000 kr till Uppstartsprojekt.

Den nystartade idrottsföreningen på Nils Holgerssongymnasiet vill skapa förutsättningar för att fler ungdomar ska prova på olika fysiska aktiviteter. Genom att jobba med värdegrund och jämställdhet vill man öka medlemsantalet och få fler tjejer till föreningen. 

Skurups Sportklubb

fick 25 000 kr till Tjejsatsning.

Då fler tjejer har börjat brottas behöver klubben köpa nya träningsdockor i olika viktklasser för att kunna anpassa och optimera träningen. 

Rydsgårds scoutkår

fick 25 000 kr till Patrulltält.

För att kunna ge fler barn och ungdomar möjlighet att uppleva friluftsliv och åka på läger behöver kåren köpa in nya patrulltält. 

Föreningen Strandheden

fick 20 000 kr till Konstorientering i Beddingestrand.

Ett nyskapande och lustfullt koncept för alla åldrar som förenar bygden i motion och konstupplevelser med samtal om miljö och hållbarhetsfrågor. 

Svedala Scoutkår

fick 45 000 kr till Tält för lägerverksamhet.

För att kunna bedriva en bra lägerverksamhet och ett utvecklande friluftsliv krävs bra utrustning. Kårens utrustning som är drygt 30 år behöver bytas ut. 

Skurups Kraftsport

fick 40 000 kr till Styrkelyftet.

För att bryta den nedåtgående trenden att idrottande bland pojkar i Skurup sjunker initieras en satsning mot att fler ungdomar ska få träna och tävla i styrkelyft. Samt starta ett projekt inriktat till barn/ungdomar med NPF problematik.

Skurups Bågskytteklubb

fick 30 000 kr till SM inomhus 2020.

I samband med klubbens 70-årsjubileum arrangeras SM inomhus och till det behövs bland annat nya buttar, måltavlor och säkerhetsskydd. 

Aggarpsskolans skolidrottsförening

fick 50 000 kr till MowIT.

Med målet att få framförallt äldre elever att börja röra på sig införskaffas mobila Virtual Reality banor där modern datorteknik även får de mest stillasittande att bli rörliga.

Svedala IF

fick 50 000 kr till Fotboll för barn 3x3 med sarg.

Inköp av sarger enligt de nya spelreglerna för barn mellan 6-7 år som bidrar till att ge barn rätt verktyg och förutsättningar att utvecklas i sin fotbollskunskap.

Slimminge Byalag

fick 45 000 kr till Restfest och mer must i Skurup.

Inspirerad av den cirkulära ekonomin tas en produkt fram baserat på pressrester som fyller kraven för livsmedel till människor. Samt att paketera konceptet för att göra mustning möjlig för fler och utrustningen självförsörjande.

Wemmenhögs Härads Fornminnes- och Hembygdsförening

fick 85 000 kr till Bok om Svaneholms Slott.

Producera en lättillgänglig bok om Svaneholms Slott för att öka och bredda kunskapen om livet på och kring Svaneholms Slott. Till boken tas ett arbetsmaterial fram som kan användas vid skolbesök och undervisning.

Skurups bibliotek

fick 60 000 kr till LasseMaja & cirkusmysteriet.

En interaktiv lekutställning med målet att öka läsandet, läslusten och läskunnigheten hos barn i kommunen. 

Svaneholms Slott Andelsförening

fick 55 000 kr till Svaneholms Slott – Ett tillgängligt slott för alla.

Ännu mer tillgängliggöra Svaneholms Slott genom att en passage öppnas mellan de olika delarna av slottet som också bidrar till en mer flexibel användning av lokalerna. 

Energivision Syd

fick 150 000 kr till Lokal förankring av energiprojekt på sydkusten.

En kartläggning av hur delar av den ekonomiska avkastningen av en vindkraftsetablering kan gå tillbaka till lokalsamhället och bidra till lokal nytta. 

Skurups Kommun och Roland Sjöholm SA Bygg

fick 100 000 kr till Skurups Yrkes- och Företagsmässa.

Anordna en mässa för alla i kommunen förekommande verksamheter med syftet att stimulera unga i skolan samt skapa förutsättningar för nätverkande mellan företag och privatpersoner.

Gislövs IF

fick 100 000 kr till Utegym.

Som komplement till föreningens fotbollsträning och för alla kringboende möjliggörs fysisk träning genom ett utegym med justerbar viktbelastning.

IFK Malmö Handboll

fick 10 000 kr till Kanariecupen i handboll.

Inför 2020 vill klubben utveckla den handbollscup som startades förra året till ett evenemang för ungdomar i hela Skåne med ledorden hälsa, glädje och engagemang. 

2018 års Miljonenmottagare

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla

fick 30 000 kr till en fantastisk utsiktsplats vid Möllefoten i Skivarp.
Föreningen vill skapa en fantastisk utsiktsplats på Skivarps bästa läge med utsikt mot en fjärran horisont.

Svedala-Börringe Skytteförening

fick 10 000 kr till Skyttesport för alla.
Föreningen får till speciella mattor anpassade för skytte för armbågar vid liggande skytte, men även värmande vid höst och vinter.

Lilla Beddinge Byalag

fick 60 000 kr till Renovering av Garnhuset.
Byalaget vill anpassa Garnhuset för vidare uthyrning till olika verksamheter.

Svaneholms Fiske- och Naturvårdsförening

fick 50 000 kr till Rädda Svaneholmssjön.
Föreningen vill projektanställa biologer som undersöker Svaneholmssjöns status, och vad som krävs för förbättring.

Sydkustsol ek.för

fick 25 000 kr till Solen för Sydkusten.
Sydkustsol vill bygga vidare på den befintliga hemsidan, för att få en utveckling av besöksnäringen som gynnar hela bygden.

Skivarps Scoutkår

fick 15 000 kr för ännu attraktivare ungdomsverksamhet i Skivarp.
Kåren vill skapa ännu attraktivare hajk och lägerverksamhet för sina scouter genom utbilda och stimulera sina ledare.

Företagarna Skurup

fick 50 000 kr till Misstagens Mästare Skurup.
Företagarna Skurup vill vara den språngbräda som behövs för företagarens och företagets framgång genom olika föreläsningar.

Skurups Kick & Boxningsklubb

fick 20 000 kr till sitt projekt Fight like a girl.
Genom att göra en fortsättning att avdramatisera boxning och öka självkänsla och självförtroende bland tjejer.

Svaneholms Slott Andelsförening

fick 45 000 kr till Rökhuset Svaneholms Slott.
Föreningen vill kunna använda Rökhuset även under vintertid och behöver då göra vissa kompletteringar.

Skivarps Motorklubb

fick 15 000 kr till Hyrcross.
Klubben vill stärka skyddet på de barn & ungdomar som vill prova på cross skall det finnas skyddsutrustning för uthyrning.

Näringslivsorganisationerna i Svedala och Skurup

fick 135 000 kr till Gränslös Samverkan.
Genom att skapa möjligheter till samverkan mellan företag i Svedala och Skurup stärks och utvecklas både företag och orternas attraktion för näringsliv.

Hörte Hamnförening

fick 50 000 kr till Hörte Hamn - ett kulturarv.
Föreningen vill fortsätta arbetet med förstärkning av piren, samt arrangera föreläsningar och seminarium.

Svedala BK

fick 25 000 kr till Brottning för tjejer.
Föreningen vill genomföra domarutbildning av fristilstränare samt utrustning och utveckling av fristilsbrottning.

Stödföreningen för Kulturskolan i Skurup

fick 10 000 kr till Kostymgarderob.
Föreningen får till en start av inköp av kläder och rekvisita för sina framträdande.

Skurup Padelcenter

fick 60 000 kr till Idrott för alla.
Föreningen vill vara startskottet för en stark föreningsverksamhet i Skurup inom padel.

Företagarna Svedala

fick 50 000 kr till Projektskafferiet.
Genom fortsatta föreläsningar och nätverksträffar vill man framhäva betydelsen av de lokala verksamheterna och vikten av fortsatt utveckling för att nå större målgrupper.

Abbekås Golfklubb

fick 20 000 kr till Inköp av juniorklubbor för prova på dagar.
Klubben vill köpa in juniorklubbor för att alla ska kunna prova på och spela golf.

Skurups Scoutkår

fick 100 000 kr till Tillgänglighetsanpassning av Pilevallen.
Scoutkåren behöver anpassning av våtutrymme och toaletter till uthyrning av Pilevallen till alla i vårt samhälle.

Skurups Handel

fick 50 000 kr för aktiviteter för ett trivsamt Skurup.
Verksamheten vill skapa ett trivsamt Skurup och samtidigt bidra till en interaktion mellan människor i olika åldrar.

Skurups Sportklubb

fick 20 000 kr till Träningsutrustning.
Klubben vill köpa in olika träningshjälpmedel för att rekrytera yngre deltagare och få en varierad och rolig träning.

Teaterföreningen KOMDRA

fick 25 000 kr till Container till förvaring.
Föreningen köpa in en container till förvaring och förflyttning av scen och gradäng.

Föreningslivet i Svedala och Skurup

fick 135 000 kr till Etisk kompass i föreningslivet.
Genom att fokusera på etik för föreningsledare skapas trygghet och glädje för barn och unga i Svedala och Skurup.

2017 års Miljonenmottagare

Föreningen Visit Goda livet Söderslätt & Sydkusten

fick 100 000 kr till att skapa ett nätverk & kompetensutveckla dess medlemmar.
Föreningen vill kompetensutveckla medlemmarna, samt köpa nya flaggor för att synliggöra och vara stolta vägvisare ute på landet.

Sydkustens Intresseförening

fick 30 000 kr till Sydkusten på engelska.
Intresseföreningen vill gynna tillväxt och utbildning på den skånska sydkusten genom översätta hemsidan och nå en större målgrupp.

Ung Företagssamhet

fick 10 000 kr till Entreprenörskap i grundskolan.
Organisationen vill fortsätta utbilda lokalt entreprenörskap och informera om vilka möjligheter det finns i framtiden att driva eget företag.

Föreningen Söderslättsmärkt

fick 20 000 kr till Marknadsföring av föreningen & närområdet.
Föreningen gör en nystart med ny hemsida och beachflaggor för att synliggöra sig som förening och marknadsföra Söderslätt.

Skurups Teaterförening KOMDRA

fick 80 000 kr till Scen Svaneholm.
Genom inköp av ett scengolv som kan sättas upp på olika ställen både ute och inne ökar möjligheterna för fler föreställningar i framtiden.

Företagarna Skurup

fick 30 000 kr till projektet Frukostklubben.
Företagarna Skurup vill fortsätta nätverksbygga på Mötesplats Skurup med frukostklubben och anlita spetskompetens/experter/utbildare i fördjupande områden.

Ryfo

fick 20 000 kr till Ryfo för Rydsgård.
Genom nytänk och förflyttning av verksamheten få fler besökare till Föreningarnas dag och anordna disco för åldrarna 6-13 år.

Svaneholms Slotts Andelsförening

fick 85 000 kr för Svaneholms slott - Ett slott för alla - Kommunikation och tillgänglighet.
Svaneholms Slott vill synliggöra och utvecklas genom en gemensam logga och portal, för att få ett attraktivt slott med ett starkt varumärke.

Skurups Bordtennisklubb

fick 20 000 kr till Friskvårdstennis.
Genom spridning av hälsonyttan av bordtennis som motionsform och sätta ut bordtennisbord som skapar gemenskap och samvaro på arbetsplatser.

Dybecks byalag

fick 20 000 kr till Utveckling av boulebanan i Hörte Hamn.
Byalaget vill göra boulebanan tillgänglig för Hörte Hamns besökare och bla låna ut bouleklot, och få ett helhets koncept till Hörte Hamn.

Vemmenhögs Härads Fornminnes- och Hembygdsförening

fick 20 000 kr till Information på Svaneholms Slott.
Föreningen vill få fler att ta del av informationen och ge en minnesvärd historisk upplevelse samt sätta Skurups på kartan.

2016 års Miljonenmottagare

Föreningen Visit Goda livet Söderslätt & Sydkusten

fick 200 000 kr till Utvecklingskampanj.
Föreningen vill stödja lokala småföretag med hjälp av ett gemensamt nätverk som utför aktiviteter, gemensam marknadsföring samt bidrar till att medlemmarna blir mer livskraftiga och kan utveckla sin verksamhet.

Skurups folkhögskola

fick 175 000 kr för Nya utbildningar och praktikplatser.
Folkhögskolan vill utveckla sitt lärlings- och praktikutbud genom fler utbildningar som riktar sig att möta arbetsmarknaden inom praktiska yrken och stärkta kontakter med det lokala näringslivet.

Wake Up Skurup 2.0

fick 160 000 kr till Fortsatt utveckling.
Projektet Wake Up Skurup ska tas till nästa nivå genom etableringen av mentorer i den lokala skolvärlden som främjar gemenskap och entreprenörskap.

Idrottsfysiologiskt center (IFC)

fick 70 000 kr till Skapande av ett idrottsnätverk.
Genom ett idrottsnätverk ska man kompetensutveckla de lokala idrottsföreningarna för utveckling av fysisk träning som är anpassad till de speciella behov som finns och öka konkurrenskraften inom respektive idrott.

Trunnerups skytteförening i Rydsgård

fick 50 000 kr till Modernisering.
Föreningen vill utveckla luftgevärsverksamheten med elektriska banor och för att tillfredsställa nuvarande samt locka nya medlemmar till bygden.

Föreningen Viqtoria

fick 40 000 kr för Kompetensutveckling.
Via utbildningar och föreläsare vill man möjligöra kompetensutveckling samt kunna erbjuda medlemmarna en chans att vidarutveckla sig inom olika områden bl.a. ekonomi och kommunikation.

Företagarna Skurup

fick 40 000 kr till projektet Företagarna BOOST.
För att främja de lokala entreprenörskapen vill man skapa inspirerande forum ”workshops” där företagare kan dela erfarenheter inom hållbar tillväxt, affärsmodeller och kommunikation.

Företagarna Svedala

fick 40 000 kr till projektet Projektskafferi.
Genom nätverksträffar och föreläsningar framhäva betydelsen av de lokala verksamheterna och vikten för fortsatt utveckling.

Skurupsbygdens Konst och Hantverksförening

fick 40 000 kr till Kulturarbete.
Med mer resurser vill man göra den lokala kulturen mer intressant och tillgänglig för bygden.

Hälsopunkten Skurups kraftsportförening

fick 35 000 kr till Behovsanpassad träning.
Utbildning av ledare för fortsatt hälsoarbete anpassat till medlemmar med varierade behov vill föreningen bredda sin kompetens för att uppnå de krav som ställs. Samt att nå nya medlemmar.

Sydkustens Intresseförening

fick 30 000 kr till Digitalisering.
Genom en digital blogg vill föreningen främja Sydkustens sevärdheter och händelser, locka besökare till Sydkusten och visa vilket utbud som finns så de vill stanna längre. Detta gynnar både tillväxt och utveckling.

Ågården Ekonomisk Förening

fick 30 000 kr till en Boulebana med grillplats.
Föreningen vill anlägga en samlingsplats för äldre och unga till olika utomhusaktiviteter och social samvaro.

Beddinge Idrottsförening

fick 25 000 kr till Presentations-utrustning.
Beddinge Idrottsförening vill fortsätta utveckla bygden genom utbildningsmöjligheter till lokala föreningar, företag och privatpersoner som vill hyra lokalerna.

Föreningen Ett välkomnande Skivarp

fick 25 000 kr till fortsatt Utveckling.
Föreningen vill fortsätta utveckla sin integrationsverksamhet genom fler aktiviteter, evenemang och utbildningar inom språk, kultur och idrott.

Slimminge Byalag

fick 20 000 kr till projektet Mer must i Skurup.
Slimminge Byalag vill arrangera aktiviteter kring must-produktion, med syftet att ta tillvara på bygdens naturtillgångar och utnyttja trädgårdens överflöd.

Vemmenhögs Fornminnes-& Hembygdesförening

fick 15 000 kr till Kulturutveckling.
För att öka kulturintresset bland yngre vill föreningen arrangera intresseväckande aktiviteter på Svaneholms slott såsom t.ex. berättarverkstad, dramatiserade visningar och främja aktiviteter över generationsgränser.

Ung Företagsamhet Skåne

fick 5 000 kr till att Främja entreprenörskap.
Organisationen vill främja lokal entreprenörskap genom att informera yngre årskurser om deras möjligheter att starta UF-projekt på gymnasiet, så fler blir företagsamma och ger möjlighet till ett bättre näringsliv.

2015 års Miljonenmottagare

Abbekås båtklubbs seglarskola

fick 50 000 kr för att Utveckling av seglarskolan
Klubben vill utveckla seglarskolan genom att erbjuda fler ungdomar sommarjobb som ledare och assistenter för att trygga återväxten av instruktörer och kunna hålla fler kurser. De behöver också ersätta sin följebåt som havererat.

CoderDojo Skurup

fick 100 000 kr till projektet CoderDojo – Verktygslåda för kreativ kodning
Utveckling av föreningen CoderDojo med utrustning och resurser. CoderDojo är en global rörelse av fria, frivilligledda klubbar för ungdomar med inriktning på programmering och teknik.

Företagarna Skurup

fick 20 000 kr till projektet Hållbara Företagare
Hållbara och hälsosamma företagare står i fokus för Företagarna i Skurup för nästa verksamhetsår. Man vill inspirera med näringsriktiga föreläsningar kring hälsa samt lyfta frågor kring försäkringsskydd, motion, arbetsställning och arbetsmiljö.

Henrik Lundblad

fick 185 000 kr till projektet Stiftelsen, vår framtida värld och välfärd
För att främja fler nystartade företag i Skurup vill man starta en stiftelse där engagerade människor och företagare kan låna ut sin tid. Tid som in sin tur investeras för att stötta entreprenörer som vill förverkliga sin idé i Skurup.

Nattvandrarna Skurup

fick 10 000 kr för Nattvandrarna Skurup
Nattvandrarna i Skurup finns tillhands för barn och ungdomar som är ute på kvällar och nätter och behöver stöd. För att kunna täcka upp ett större område i Skurup med nattvandring vill man köpa in två cyklar.

Romeleåsens Sportryttare

fick 100 000 kr till Bäst med häst i Skurup
Romeleåsens Sportryttare vill utveckla skurupsbygden så det blir mer aktivt och mer attraktivt för personer med häst. Man vill även kartlägga förutsättningarna för ökat samarbete och mer verksamhet inom hästnäringen tillsammans med Skurups kommun.

Skivarps Scoutkår

fick 25 000 kr till Patrulltält
Skivarps Scoutkår vill skapa en attraktivare och mer ändamålsenlig lägerplats med nya patrulltält till deras scoutläger. Patrulltälten är centrala för en lägerplats och väsentliga för den pedagogiska patrullupplevelsen och gruppgemenskapen.

Skurups Bordtennisklubb

fick 30 000 kr till Utveckling av ledare
Många nya barn och ungdomar har sökt sig till Skurups BTK. För att kunna erbjuda fler träningstillfällen och utbilda fler ledare vill klubben utveckla sitt samarbete med Eslövs BTK.

Skurup Rotaryklubb

fick 25 000 kr för Integration av nyanlända
Guidad busstur för nyanlända i Skurups kommun för att lära känna kommunen. Bussturen avslutas med nationaldagsfirande på Svaneholm.

Skurups Scoutkår

fick 35 000 kr till projektet Öka gemenskapen i en expanderad scoutkår
Skurups Scoutkår har under de tre senaste åren växt och blivit dubbelt så stor. Vid läger och andra sammankomster saknar de därför ett tält för gemensamma kåraktiviteter.

Skurups Sportklubb

fick 50 000 kr till ny Brottarmatta
Skurups Sportklubb har ett uppsving på ungdomssidan samt samarbetar med andra klubbar i kommunen. Klubben vill utöka verksamheten och kunna erbjuda fler målgrupper brottningsträning och har ett behov att köpa en ny brottarmatta.

Svedala Volleybollklubb

fick 20 000 kr till Ungdomssatsning genom ledarutveckling
Antalet barn och ungdomar som vill träna volleyboll har stadigt ökat och klubben har därför behov att motivera och utbilda fler ledare och tränare för att ta hand om de växande barn- och ungdomsgrupperna.

Tegelakademin

fick 25 000 kr till projekt Teglets skönhet
Tegelakademin vill synliggöra teglet och teglets betydelse för Skurup. Genom att stärka, vårda och utveckla vill de bevara detta kulturarv.

Tommy Larsson

fick 250 000 kr till projektet Inkludera mångfald och jämställdhet
Tommy Larsson, entreprenör och idébärare, vill så ett frö till värdegrund och hur detta bygger framtid. Han vill inspirera entreprenörer och blivande ambassadörer och vill få igång ett nätverk och inspirationsträffar.

Trelleborgs Ryttarförening

fick 50 000 kr till projektet Nya tag i Trelleborgs RF
Trelleborgs Ryttarförening satsar på en omstart av föreningen genom välmeriterade rid- och ungdomsledare och ett bättre samarbete med kommunen samt ridsportförbund och idrottsutvecklare. För att ytterligare utveckla verksamheten behöver de även renovera sin paddock.

Wemmehögs Budoförening

fick 50 000 kr för projekt Utveckling av lägerverksamhet
Wemmehögs Budoförening vill skapa möjlighet att utveckla sin lägerverksamhet WordClass JudoCamp genom att köpa mer träningsmatta.

2014 års Miljonenmottagare

Friluftsfrämjandet

fick 60 000 kr till projektet ”Verksamhetsexpansion Friluftsfrämjandet – naturlig”
För att utveckla och expandera verksamheten vill Friluftsfrämjandet i Skurup utbilda fler ledare och köpa in utrustning, bland annat flytvästar.

Företagarna Skurup

fick 40 000 kr till projektet ”Stolta Företagare Skurup”
Företagarna Skurup vill tillsammans med olika företags- och entreprenörskapsrelaterade verksamheter inspirera och lyfta lokala företagarens kompetens genom föredrag.

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla

fick 80 000 kr till projektet ”Möjligheternas Mölla i Skivarp”
Hembygdsföreningen vill återuppbygga Skivarps Mölla och ge den ett innehåll som kommer att attrahera och vara långsiktigt hållbart.

HjärtLung Ystad-Sjöbo-Skurup

fick 50 000 kr till projektet ”Hälsans Stig”
Föreningen vill göra motionsslingan vid Bräknehus till en Hälsans Stig genom att sätta upp motions- och träningsredskap för friskvård och rehabilitering.

Hörte Hamnförening

fick 12 000 kr för projektet ”Kulturhuset i Hörte Hamn mot nya mål”
Hamnföreningen vill stärka kulturhuset ytterligare genom att genomföra utvecklingsseminarier i syfte att ta tillvara de behov och intressen som finns i närområdet.

Janstorps AIF

fick 45 000 kr för projektet ”Levande landsbygd i Janstorp”
Föreningen vill utveckla verksamheten runt fotbollen. De vill erbjuda medföljande syskon lekmöjligheter, sittbänkar, bord och ny utomhusgrill.

Johannamuseet och Intresseföreningen Johannamuseets vänner

fick 58 000 kr till projektet ”Bankhistoria”
Museet vill utveckla sin bankutställning på ett modernt och informativt sätt med hjälp av en multitouchskärm.

Nattvandrarna Rydsgård

fick 10 000 kr för”Ungdomsaktiviteter i Rydsgård”
Nattvandrarna är en nystartad grupp i Rydsgård som vill skapa god kontakt med ungdomarna i området genom att anordna olika typer av arrangemang.

Piggsvinsteatern

fick 15 000 kr för projektet ”Teaterskola”
Teaterföreningen arrangerar teaterskola och vill utbilda sig i teaterkunskaper och öka medlemsantalet i föreningen.

Roslättsskolans IF

fick 100 000 kr till projektet ”Spontanidrott till alla”
För att fler barn och unga ska få chansen till rörelse vill föreningen anlägga en multiplan. Här kan utövas basket, volleyboll, innebandy och fotboll. På vintern täcks planen med syntetisk is för skridskoåkning.

Rydsgårds AIF

fick 150 000 kr för projektet ”Konstgräs Granhällans IP Rydsgård”
Föreningen vill anlägga konstgräs på den befintliga grusplanen i Rydsgård. Målsättningen är att alla kommunens fotbollslag och skolor skall kunna utöva sin sport året runt.

Rydsgårds byalag

fick 10 000 kr till projektet ”Grind på skateboardbanan i Rydsgård”
Byalaget vill utveckla den populära skatebordbanan i Rydsgård med en grind.

Skivarps Motorklubb

fick 50 000 kr till projektet ”Ökad tillgänglighet”
Klubben vill öka tillgängligheten för funktionshindrade och utveckla sin habilteringsverksamhet genom att köpa in 4-hjulsmotorcyklar.

Skivarps Scoutkår

fick 10 000 kr till ”Kökstält till scoutläger”
Scoutkåren vill skapa en ännu attraktivare och ändamålsenlig lägerplats med ett nytt kökstält och därmed attrahera fler ungdomar till friluftsliv.

Skurups Brukshundklubb

fick 50 000 kr till ”Anläggning av nya agilitybanor”
Klubben vill anlägga ett nytt område medl agilitybanor till gagn för aktiva medlemmar samt utveckla tävlingsverksamheten med två fullt godkända tävlingsbanor.

Skurup-Söderslätts Trädgårdsförening

fick 20 000 kr för att ”Utveckla föreningsträdgården i Svaneholm”
Trädgårdsföreningen vill utveckla attraktionen av föreningsträdgården intill Trädgårdsmästarbostaden och skapa en än mer inbjudande plats för gamla och nya besökare i Svaneholmsområdet.

Skånska Akademien

fick 50 000 kr till ”Runstensprojektet - kultur på Söderslätt”
Skånska Akademin vill lyfta fram och sprida kunskap om bygdens unika run- och bildstenar och därmed bidra till att tillgängliggöra kulturarvet utmed den sydskånska kustbygden.

Stiftelsen Rydsgårdshus

fick 20 000 kr till ”Utsmyckning av Rydsgårdshus”
Stiftelsen vill uppföra två stycken gäss i betong vid Rydsgårshus, dels för utsmyckning men även för att stoppa motortrafik på gångvägen.

Stiftelsen Vämund Västra Vemmenhög

fick 80 000 kr till projektet ”Västra Vemmenhögs skola – en plats för konst och kultur i Nils Holgerssons hembygd”
Stiftelsen vill ytterligare utveckla verksamheten genom att iordningsställa en lokal för konst och kultur samt införskaffa ett tak till teaterscenen.

Ystad Djurpark

fick 90 000 kr till en ”Aktivitetsslinga”
Djurparken vill bygga en pedagogisk aktivitetsslinga som barn och vuxna genom lek och utforskande lär sig om djurs olika förmågor samtidigt som de får fysisk träning och aktivitet.

2013 års Miljonenmottagare

Abbekås båtklubb

fick 75 000 kr för att utveckla ungdomsverksamheten på seglarskolan. Abbekås båtklubb vill utveckla sin verksamhet genom att erbjuda möjligheten att gå vidare från optimistjolle till segling med större segelbåt. Abbekås båtklubb blir då den enda båtklubb på sydkusten som kan erbjuda segling och kurser med C55 – en avancerad och rolig båt.

Skivarps Skytteförening

fick 25 000 kr för att utveckla verksamheten för vänsterskyttar.
Skivarps Skytteförening satsar på utveckling av hela sin ungdomsverksamhet. De vill i samband med det införskaffa ett vänstergevär för korthållsskytte för alla vänsterskyttar i föreningen.

Hörte Hamnförening

fick 40 000 kr för att utveckla ett nytt kulturhus.
Hörte hamnförening arbetar med att utveckla hamnen till ett levande hamnområde. Det gamla hamnhuset är renoverat och föreningen tar nu över ytterligare ett hus för att i det utveckla ett kulturhus som kan inrymma en utställning om fiskets och bygdens historia.

Bo Petersson

fick 24 000 kr för projekt ringmärkning vid Bingsmarkens Fältstation.
Bingsmarken bidrar till Naturhistoriska Riksmuseets miljöövervakningsprogram. Ringmärkningen bedrivs helt ideellt och är ett starkt miljöövervakningsinstrument. Sparbanken bidrar med 24 000 kr till nya nät.

Johannamuseets

fick 150 000 kr för projektet Skurups Lantbruksindustri och jordbrukshistoria.
Johannamuseet vill expandera och skapa en ny utställning om Skurups lantbruks- och jordbrukshistoria i en ny byggnad i anslutning till museet.

Lokalhistoriska gruppen

fick 50 000 kr för att digitalisera klippböcker.
Lokalhistoriska gruppen vill bevara den samling klippböcker som Hans Sernert samlat under 50 år. Klippböckerna har ett stort lokalhistoriskt värde är intressanta för allmänhet, forskning och utbildningsverksamhet.

Skurups Skytteförening

fick 50 000 kr för att köpa in elektroniska tavlor till en ny luftvapenhall.
Föreningen vill förbättra möjligheterna för ungdomar och handikappskyttar att delta i föreningsverksamheten genom att köpa in elektroniska tavlor till en ny anläggning.

Skurups Scoutkår

fick 15 000 kr för att utveckla ledarskapet inom Skurups Scoutkår.
Skurups Scoutkår är inne i ett generationsskifte och behöver nya scoutledare. Kåren får 15 000 kr för att låta nya blivande ledare genomgå utbildning till färdiga ledare.

Föreningarna RYFO Rydsgårdsforum

fick 5 000 kr för att ordna ett ungdomsdisco.
Ryfo vill ordna ett ungdomsdisco i rydsgårdshus för att få kontakt med ungdomarna och få dem att ansluta till någon förening.

Skurupsortens folkdanslag

fick 15 000 kr för projektet kulturdans.
Folkdanslaget dansar för våra äldre som finns på sjukhem och äldreboenden samt vid midsommarfirande och andra event. Föreningen vill nu kunna ta hit gäster från andra folkdanslag och länder och låta andra ta del av deras kulturdans.

Svaneholms slotts andelsförening

fick 100 000 kr för projektet klimatskydd och kafébyggnad.
Andelsföreningen vill utveckla upplevelsen för besökarna genom att ta fram förslag på klimatskydd över borggården och en ny kafébyggnad kopplad till slottets västra del.

Skurups AIF

fick 20 000 kr för att utbilda ledare.
Skurups AIF vill utveckla sin verksamhet för att ge ungdomar möjlighet att träna och utbilda sig till ledare. De får 20 000 kr för att genomföra sina ledarutbildningar inom projektet fotboll för alla.

Skurups IBK

fick 20 000 för att säkerställa utvecklingen av föreningen i framtiden.
Skurups IBK satsar på att kontinuerligt utbilda sin ungdomstränare och ledare enligt Svenska innebandyförbundets utbildningsplan.

Stiftelsen Rydsgårdshus

fick 19 000 kr för projektet utsmyckning Rydsgårdshus.
Stiftelsen vill göra husets framsida mer välkomnanden genom nyplanteringar och bänkar. Målet är ett mer trivsamt Rydsgårdshus för alla invånare och besökare.

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla

fick 150 000 kr för projektet Företagens hus.
Föreningen vill bidra till utveckling av näringslivet och samtidigt återskapa symbolvärdet i Skivarps mölla genom att återbygga Möllan till ett Företagens hus - ett centrum för entreprenörer och företagare i området.

Ystad Orienteringsklubb

fick 21 000 kr för att producera en ny orienteringskarta vid Svaneholm.
Klubben vill genom en ny reviderad karta över Svaneholmsområdet skapa många nya möjligheter till olika slags aktiviteter i Svaneholm, som undervisning, träning och ungdomstävling och friluftsaktiviteter.

Föreningen HjärtLung, Ystad, Skurup Sjöbo

fick 30 000 kr för förebyggande arbete.
Föreningen HjärtLung vill genomföra ett stort antal provtagningar i Skurups kommun för att på ett aktivt sätt fånga upp personer med potentiella hjärt- eller lungproblem. Bidraget 30 000 kr går till nya tält, marknadsföring och tillstånd.

Skurups handboll

fick 15 000 kr för att arbeta med värdegrundsfrågor och bemötande.
Skurups handboll vill sätta fokus på frågor om värdegrund, integritet, främlingsfientlighet och alla människors lika värde genom föreläsningar och utbildning för ledare.

Föreningen Skurups Farmers market

fick 25 000 för att starta upp farmers market.
Föreningen vill starta upp och marknadsföra Skurups Farmers Market som kommer att bestå av en marknad på gatan för odlare, producenter och matförädlare från Skurup med omnejd som i gatumiljö säljer sina produkter till allmänheten.

Wemmenhögs härads och fornminnesförening

fick 95 000 kr för de två projekten marknadsföring och digital Macklean.
Föreningen vill genom en extern utredning utveckla marknadsföringen av Svaneholms slott för att öka besökarantalet. Fornminnesföreningen vill också utveckla och modernisera utställningsmiljön på Svaneholms slott genom att skapa en digital Macklean.