Efter styrelsens beslut återkommer vi med besked till samtliga som ansökt till Miljonen.