Meny

Hållbarhet – är det viktigt och hur hållbara är vi egentligen?

Vi behöver dina synpunkter.

Som lokal sparbank vill vi bidra och påskynda utvecklingen till ett mer hållbart samhälle. Vi är också övertygade om att ökad hållbarhet i affären ger våra kunder ett ökat mervärde. Tillsammans vill vi bygga en bättre och mer hållbar framtid.

 

För att ta nästa steg för en långsiktig hållbar framtid genomför vi just nu en undersökning för att ta reda på vad Skurups Sparbank ska prioritera i arbetet med hållbarhet. I det arbetet är det viktigt att även du som kund i Skurups Sparbank är med och ger din syn på Skurups Sparbanks hållbarhetsarbete.

 

Denna enkät består av 7 frågor som tar 10-15 minuter att svara på. Alla svar är anonyma. Syftet med enkäten är att ta reda på hur du uppfattar Skurups Sparbanks arbete och engagemang för hållbarhet samt vilka frågor du tycker är viktiga att Skurups Sparbank prioriterar i sitt framtida hållbarhetsarbete.