Målsättningen är att med hjälp av väderstationen i Abbekås hamn få en utveckling av besöksnäringen i hela bygden.

Därför sökte SYDKUSTSOL® bidrag av Skurups Sparbank och Miljonen. Det gav ett ekonomiskt stöd på 25 000 kronor vilket gav den ekonomiska föreningen möjligheten att utveckla både hemsidan och samarbetet med andra näringsidkare i regionen.

– Vi inledde vår satsning redan 2016 och har nu fått pengar för att ta fram Iframe, en programkod på vår hemsida som ger medlemsföretagen möjligheten att länka till vår väderinformation från sin hemsida. Det sker en uppdatering var tionde minut, berättar Anders Kristiansen från SYDKUSTSOL® ekonomiska förening.

Företaget driver väderstationen i Abbekås hamn, där ett speciellt instrument som har monterats på en mast mäter soltiden och i den masten sitter även övriga mätinstrument. Väderstationen är placerad mitt på sydkusten och hanterar väderförhållandena från Trelleborg till Skurup och Ystad.

Syftet är att mäta antalet soltimmar per dag, samt nederbörd, vindstyrka, lufttemperatur och vindriktning. Det ger en dagsnotering vilket kan hjälpa så väl turister som lokala företag och den lokala besöksnäringen. Under sommaren har även antalet soltimmar publicerats i Ystads Allehanda.

– Oavsett om det handlar om besöksnäring och turister eller lokala företag fyller väderstationen en funktion. Turister vill se om de kan åka och bada eller om de behöver huka i höststormen. Vår väderinformation gynnar de lokala näringsidkare som är beroende av turister men även lantbrukare som behöver kunna planera sitt arbete, säger Anders Kristiansen.

– Vi hade aldrig kunnat göra den här satsningen utan det fantastiska stöd som vi har fått från Skurups Sparbank och Miljonen. Vi lever på medlemsavgifter och på att folk tecknar andelar, då är de 25 000 kronorna vi fick från Skurups Sparbank ett mycket välkommet stöd som hjälper SYDKUSTSOL® fortsätta utvecklas, säger Anders Kristiansen som är styrelseordförande i SYDKUSTSOL® ek.