Därför vill Svedala kommun satsa på utbildningen av ideella ungdomsledare. Och tack vare Skurups Sparbank och Miljonen kan de arrangera två heldagsutbildningar.

– Vi kommer att arbeta för att förebygga kränkningar och mobbning inom idrotten, säger Tomas Djurfeldt som är områdeschef för kultur och fritid inom Svedala kommun.

–Vi vill satsa extra på de ledare som lägger ner så mycket tid på våra barn och unga. De behöver få möjligheten till en större fortbildning för att kunna utveckla sitt ledarskap.

Föreningslivet i Svedala och Skurup fick 135 000 kronor i ekonomiskt stöd av Skurups Sparbank och Miljonen för att genomföra en Etisk kompass i föreningslivet där syftet är att skapa trygghet och glädje för barn och unga i Svedala och Skurup.

Under hösten 2019 arrangeras två heldagsutbildningar, en i Svedala och en i Skurup, där föreningsledare kostnadsfritt får möjligheten att ta del av intressanta föreläsningar.

Bland annat ska Johan R Norberg från Malmö Universitet föreläsa om vad som händer när FN:s barnkommission blir lag 2020 och Christer Lundius berättar om hur man ska ”ge barnen en ärlig chans att fortsätta idrotta”. Skåne idrotten kommer också att vara behjälplig under arrangemanget.

– Som jag ser det är våra barn det viktigaste som finns, säger Tomas Djurfeldt.

– Vi riktar oss till alla föreningar som arbetar med barn och ungdomar, så väl inom idrott som kultur. Barn ska ha en meningsfull fritid, de ska vara glada och trygga och varje barn som råkar illa ut är ett stort misslyckande.

Under dagen kommer man även att diskutera pressen på barnen, från föräldrar, ledare och dem själva.

– Samtidigt tycker jag att det har blivit vanligare att man för de samtalen och vuxna blir mer medvetna, men många av ledarna är föräldrar och det är en komplicerad situation. Därför är det viktigt att även de ideella ledarna får möjligheten att vidareutbilda sig, säger Tomas Djurfeldt.

– Jag hoppas att vi kan väcka någonting med den här dagen, att de ledare som kommer pratar vidare med sina kollegor och känner sig fyllda med energi för att ta hand om våra barn och unga på bästa sätt. Det är fantastiskt att man har möjligheten att få ekonomiskt medel för en sådan sak och det hade inte varit möjligt för oss att arrangera de två dagarna utan hjälp från Skurups Sparbank och Miljonen.