– Vi är en samlingsplats för estetiska själar och det bidraget vi har fått betyder väldigt mycket för kulturskolans verksamhet, säger Terese Appelby Bengtsson.

Hon är med i styrelsen för Stödföreningen för kulturskolan i Skurup och kan med glädje se hur skolan, trots pandemi och andra utmaningar, når ut till barn och ungdomar i Skurup.

– För barn som har det tufft i skolan blir vår verksamhet en del av återhämtningen och i år har det varit en utmaning att bedriva verksamhet. Vi har utvecklat vårt utbud för att fortsätta nå våra barn och ungdomar i tider när det är viktigt att hålla ett fysiskt avstånd, säger hon.

– Vi har bland annat genomfört kurser i “skapandet av digital musik” just digitalt.

I ungefär 30 år har Kulturskolan fyllt en viktig uppgift i Skurup, just nu finns närmare 500 barn i verksamheten och de ägnar sig år cirkus, dans, musik och sång. Bidraget från Skurups Sparbank har gjort att kulturskolan kunnat utrusta cirkussalen med tygvepor, det har även gått till rekvisita samt kläder som barn och ungdomar använder när de visar upp sina nya kunskaper under föreställningar i slutet av terminen.

– Vi vill att kulturen ska fortsätta att växa i Skurup och att det ska finas en plats för de som har ett estetiskt intresse, att barn och ungdomar ska ha en inkluderande plats att mötas på. Genom att investera i scenkläder och rekvisita skapar vi möjligheter för alla att vara med, oavsett ekonomiska förutsättningar, säger Terese Appelby Bengtsson.

– Vi är väldigt tacksamma och glada över det stöd som Skurups Sparbank och Miljonen har gett oss. För oss i Stödföreningen och för kulturskolan i Skurup är det så roligt och givande att få se den fina sammanhållning som barn och pedagoger har. Detta är en plats där alla barn, oavsett bakgrund får känna sig både sedda och hörda.