– Under det senaste året har vi haft tre inspirations och utbildningskvällar, och under en av dem kunde vi också dela ut priset för årets företagare i Svedala. Det har varit väldigt uppskattat, säger företagarnas Ronnie Katra.

– Och vi kommer självklart att söka stöd i år igen för att kunna utvidga det arbete som vi har påverkat.

Under flera år har företagarna i Svedala sökt ekonomiskt stöd av Skurups sparbank och Miljonen och under flera år har de också fått den möjligheten. Målsättningen har varit att framhäva betydelsen av de lokala verksamheterna och vikten av fortsatt utveckling för att nå större målgrupper genom fortsatta föreläsningar och nätverksträffar.

– Det har varit ett enormt stort intresse. Vi genomförde ett stort arrangemang som även kommunen blev intresserade att delta i när vi delade ut priset till Årets företagare samtidigt som vi fick njuta av en fantastisk föreläsning av Odd Mollys grundare Per Holknekt. På ett mycket utelämnande sätt berättade om sitt liv, både som privatperson och entreprenör. Han berättade om både uppgångar och fall. Det var mycket inspirerande och det var ett väldigt stort intresse på orten, betydligt större än vad vi kunde tillgodose.

Tack vare Skurups Sparbank och Miljonen har Företagarna i Svedala lyckats genomföra tre välbesökta och mycket omtyckta föreläsningar. Två av dem har varit inspirationskvällar, dels med Per Holknekt och dels med konstnären Mikael Genberg som är känd för sina alternativa boendemiljöer. Dessutom har det arrangerats en utbildning tillsammans med webbstrategen Kristo Disha som berättade om vikten av marknadsföring online och utbildade deltagarna hur de kan använda sociala medier i PR-syfte.

– Med våra föreläsningar och nätverksträffar har vi nått väldigt många människor, både företagare och andra invånare i vårt område. Vi har haft ett högt deltagarantal och vi kommer att arbeta vidare för att vidga arbetet ytterligare, säger Ronnie Katra.

– Skurups Sparbank och Miljonen är ett mycket viktigt stöd för oss i vårt engagemang för att nå större målgrupper och framhäva betydelsen av den lokala verksamheten.