Huvuddrag från rapporten*

 

  • Nästan åtta av tio företag uppger att kostnadsökningarna har haft negativ inverkan på verksamheten under det senaste året. Störst negativ påverkan har drivmedelskostnader haft, följt av materialkostnader, kostnader för el samt för leveranser.
  • Hur kostnadsökningarna påverkar skiljer sig mellan branscher. Drivmedelskostnaderna har varit särskilt utmanande för transport- och byggföretagen medan materialkostnader kopplade till produktionen har haft störst negativ inverkan i tillverkningsindustrin och bland byggföretagen, vilket sannolikt är en följd av stigande råvarupriser och en ökad brist på rå- och insatsvaror. Även elkostnader har haft en större negativ påverkan i de tillverkande företagen, men även företag i handeln, transport och restaurang är överpresenterade.
  • Vart femte företag upplever inte alls negativa effekter av kostnadsökningar.
  • Tre av tio företag har redan eller kommer att fatta beslut om att skära i kostnaderna det kommande året.
  • Nästan fem av tio kommer i stor eller mycket stor utsträckning ta ut företagets ökade kostnader i form av högre priser.


Vi har också gjort beräkningar hur ökade drivmedels- och energikostnader kan påverka ett transportföretag samt ett bageri.


- Enligt våra beräkningar har ett åkeri 56 procent högre drivmedelskostnad per månad nu än för ett år sedan. För ett bageri i elområde 4** är kostnaden hisnande 200 procent högre. De här pengarna behöver komma in på något sätt. En väg är att höja priserna, men vart smärtgränsen går för företagets kunder måste också in i kalkylen, säger Jörgen Kennemar, senioranalytiker, Swedbank.
 

Mer information