För att främja fortsatt tillväxt och utveckling genomför nu bolaget en nyemission och ägarspridning samt noterar bolagets aktie på Nasdaq Stockholm.

Erbjudande till allmänheten i korthet
Anmälningsperiod: 14 - 23 september 2021, klockan 15.00
Erbjudandepris: Pris 69 SEK per aktie (courtage utgår ej)
Antal aktier: Anmälan ska avse lägst 100 aktier och högst 14 000 aktier, i jämna poster om 50 aktier (de som önskar förvärva fler än 14 000 aktier ombeds kontakta Swedbank i enlighet med villkoren för det institutionella erbjudandet). Med ett erbjudandepris om 69 SEK per aktie uppgår den minsta möjliga investeringen till 6 900 SEK.

Anmälan för Swedbanks och sparbankernas kunder
Anmälan om förvärv av aktier kan göras 14 – 23 september 2021 klockan 15.00via internetbanken, appen, kundcenter privat (personlig service), din personliga mäklare eller via din personliga rådgivare. Prospekt och mer information hittar du på www.swedbank.se/prospekt

Läs mer om erbjudandet, villkor och risker på www.swedbank.se/prospekt eller i Aktiellt