Krediträntan är för närvarande 7,95 % (2022-06-01), rörlig. Årsavgift för Bankkort Mastercard: 250 kr.
Vid en utnyttjad kredit i början av året på 10 000 kr är den effektiva räntan för närvarande 10,97% och det sammanlagda belopp som ska betalas vid årets slut är 11 097 kr. Beloppet är uträknat utifrån att de avgifter som betalas utöver räntan räknas in i effektivräntan såsom om det vore en ränta.