Guide för språkval i appen

Språkinställning i den mobila enheten
Språk i appen
Svenska som huvudspråk Svenska
Engelska som huvudspråk Engelska
Annat språk än svenska eller engelska som huvudspråk Engelska
Annat språk som huvudspråk, men svenska före engelska i listan för andra språk Svenska
Engelska som huvudspråk, men svenska som andra språk Engelska