Skurups Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post:
Dataskyddsombud, Skurups sparbank, Box 14, 274 21 Skurup

E-mejl: