Avgift flytt till annat försäkringsbolag

Vid flytt debiteras dels en fast administrativ avgift på 500 kronor, dels en rörlig avgift som är beroende av hur länge försäkringen har varit gällande samt pensionskapitalets värde vid flyttidpunkten.

År efter tecknande Avgift
År 1 5 % av pensionskapitalets värde
År 2 4 % av pensionskapitalets värde
År 3 3 % av pensionskapitalets värde
År 4 2 % av pensionskapitalets värde
År 5-10 1 % av pensionskapitalets värde