Som företagare kan du ansöka om amorteringslättnad på lån, avbetalning och leasing upp till sex månader (med omprövning efter tre månader). Du ansöker här.

Om du även har privata lån, till exempel bolån kan du ansöka om amorteringslättnad även för dem. 

För privatlån kan du ansöka om amorteringslättnad upp till 6 månader. Beslutet omprövas efter tre månader.

Du betalar ränta som vanligt på lånen under tiden.

Mer information om amorteringsbefrielse hittar du på skurupssparbank.se/corona