Hoppa till textinnehållet

Frågor och svar amorteringslättnad för företagskunder

Two businessmen discussing at a counter.
  • Amorteringslättnad innebär att du under en begränsad period inte behöver amortera på lån som inte redan är aviserade.

  • Du kommer att kunna ansöka ifall ditt företag har fått ansträngd likviditet på grund av coronaviruset.

  • Du fyller i ansökan här

  • Du kan ansöka om amorteringslättnad för lån, avbetalning och leasing.

  • Du kan ansöka om amorteringslättnad upp till maximalt 6 månader. En omprövning sker efter de tre första månaderna. Du behöver inte ansöka om nytt, omprövningen sker per automatik. Beviljas din ansökan gäller den alltså tre månader i taget, dock med längsta sammanlagd tid 6 månader.

  • Du skickar då in två ansökningar en för dina företagskrediter och en för dina privata krediter (ansökan via www.skurupssparbank.se/corona).

  • Du får en bekräftelse på skärmen om att vi tagit emot din ansökan. Vi återkommer med ett svar till dig inom 10 vardagar. Om ansökan beviljas skickar vi bekräftelse på amorteringslättnad och villkor till dig. Då behöver du skriva under och skicka tillbaka blanketten till oss. Det är först när vi får tillbaka blanketten som vi kan registrera amorteringslättnaden. Om din ansökan avslås skickar vi en bekräftelse på avslaget. Du får dessa bekräftelser i internetbanken eller via brev.

  • Amorteringen kommer automatiskt gå igång igen när perioden med amorteringslättnad är slut. Om du vill avbryta amorteringsbefrielsen kontaktar du vårt kontor så lägger vi tillbaka amortering enligt gällande villkor igen.

  • Om din ansökan beviljats skickar vi en bekräftelse på amorteringslättnad och villkor till dig. Då behöver du skriva under och skicka tillbaka blanketten till oss. Det är först när vi får tillbaka blanketten som vi kan registrera amorteringsbefrielsen. Om vi får blanketten senast den 15:e i en månad kommer amorteringslättnaden gälla från den sista dagen samma månad. Annars gäller den från den sista dagen i månaden efter.