Hoppa till textinnehållet

Headline

Företag kan få anstånd med betalning av avdragen skatt och arbetsgivaravgifter som ska redovisas i en arbetsgivardeklaration, samt mervärdesskatt som ska redovisas i en deklaration, och vars redovisningsperiod är en kalendermånad eller ett kalenderkvartal. Företag som har valt att redovisa moms en gång om året omfattas däremot inte av den möjligheten. De nya reglerna börjar gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020.

Observera att detta beräkningsverktyg och tillhörande information endast ska ses som återgivande av fakta, och är till för dig som företagare och kund i Skurups Sparbank att använda i syfte att undersöka hur föreslagna lättnadsåtgärder kan komma att påverka din företagsekonomiska situation. Skurups Sparbank reserverar sig för eventuella ändringar i lagstiftning samt regelverk kopplade till åtgärden om likviditetsförstärkning. Det är Regeringen som föreslagit åtgärden och Skatteverket som administrerar ansökan om anstånd. Skurups Sparbank tar inget ansvar för användningen av information i dokumentet eller beräkningsverktyget inbegripet vilket resultat du som användare får. Verktygets användning är inte att likställa som rådgivning från Skurups Sparbank eller något av dess dotterbolag och används på eget ansvar. För ytterligare frågor eller detaljer kopplat till information om likviditetsförstärkning och vad denna åtgärd innebär för dig som företagare vad gäller anstånd hänvisar vi till Skatteverket.se.