Har du borgensmän eller andra pantsättare för dina lån kommer vi skicka dig handlingar för underskrift. När de har skrivit under skickar du tillbaka handlingarna till oss, som då kan ta beslut om amorteringslättnad.

Vänligen
Skurups Sparbank