Skip to content

Research Norway

Person vid ett svart bord med laptop, kamera och kontorsmaterial på

Swedbank Makro analyserar och redovisar de viktigaste makroekonomiska händelserna med dagliga uppdateringar kombinerat med djupgående analyser och prognoser.

Morgongrafer

Morgongrafer är vår dagliga analys över de aktuella nyckeltalen från världens största ekonomier, Norge och Sverige. Med hjälp av grafer och korta texter ger produkten en snabb uppdatering av de viktigaste makronyheterna, utvärdering av potentiella trendskiften och marknadsimplikationer.

Morgongrafer

Veckografer

Veckografer är vår veckovisa analys som publiceras varje fredag. Denna analys sammanfattar de viktigaste makronyheterna i veckan (taget från ”Makrografer”, den dagliga publiceringen), samt en utvärdering över valuta- och räntemarknadernas utvecklingar under föregående vecka. Dessutom innehåller analysen en kalender över Swedbanks norska estimat och internationella nyckeltal för nästkommande vecka.

Veckografer

Norges Bank Preview

Norges Bank Preview publiceras veckan innan Norges Banks räntebesked. Analysen sammanfattar den senaste utvecklingen i norsk ekonomi, samtidigt som vi presenterar våra estimatorer över vad vi förväntar oss att banken kommer att betona vid räntebeskedet.

Norges Bank Preview

Norges Bank Review

Norges Bank Review publiceras strax efter Norges Banks räntebesked. Analysen utvärderar bankens senaste räntebesked och dess möjliga implikationer för ekonomin och marknaden framöver.

Norges Bank Review

Macro First Look

Macro First Look publiceras strax efter att de viktigaste makronyckeltal för Norge har publicerats. Analysen utvärderar våra estimat mot de faktiska utvecklingarna, möjliga trendskiften och marknadsimplikationer.

Public publications