Allmänna villkor

Jag/vi försäkrar att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga. Jag/vi har tagit del av allmänna villkor. Jag/vi godkänner att kontoansökan kommer att genomgå sedvanlig kreditprövning, varvid en kreditupplysning kommer att tas och arbetsgivaren kan komma att kontaktas.