Här finns information för dig som hanterar ett arvskifte för en privatperson som är kund i Skurups Sparbank.

För att det ska vara tryggt och enkelt för dig och gå så snabbt som möjligt hanteras alla arvskiften av en specialistgrupp hos oss. Du skickar bara in de handlingar som beskrivs under respektive "scenario" nedan till vår adress:

Skurups Sparbank
Internverksamhet
Box 14
274 21 Skurup