För sjunde året i rad avsätter Skurups Sparbank en miljon kronor för att stötta projekt inom tillväxt och utveckling i sydvästra Skåne.

Miljonen är ett komplement till bankens övriga samhällsinsatser där vi ger stöd till föreningar, organisationer och projekt. Genom åren har 118 olika initiativ fått ta del av Miljonen.

Samtliga Miljonenprojekt

Riktlinjerna för Miljonen