Det första du behöver räkna på är hur stor vinst du har gjort. Det gör du genom att ta försäljningspriset minus anskaffningsvärdet (för småhus ingår lagfarten i anskaffningsvärdet). Från den summan får du sedan dra mäklararvode och kostnader för renovering som skett de senaste fem åren. Summan som blir kvar är den vinst du måste skatta för.

– För vinst vid försäljning av privatbostäder gäller i dagsläget att man skattar 22 procent av vinsten. Den som vill kan dock begära uppskov med skatten och får då betala 0,5 procent av uppskovsbeloppet i skatt, säger Arturo Arques.

Välj en hemförsäkring som passar dig
Att slippa betala skatt, just nu, kan kanske kännas frestande – men ett uppskov är inte alltid det ekonomiskt mest fördelaktiga. Swedbank har gjort beräkningar som visar att om du får låna den extrasumma som vinstskatten utgör, och om du kan låna den till en ränta som är lägre än 3,25 procent, så lönar det sig att ta ett lån för att betala vinstskatten direkt.

Om du däremot gjort en förlust på din försäljning av privatbostad får du göra avdrag för halva förlusten. På skatteverket.se kan du läsa mer om hur skattereduktionerna fungerar i det fallet.

Allt du behöver veta om det nya amorteringskravet – artikel från En bättre framtid
En tröst är dock att de flesta bostadsförsäljningar sker för att finanseria en ny bostad – och eftersom försäljning och köp sker på samma marknad är det skillnaden mellan köp- och försäljningspriset på din bostadsaffär som är det intressanta.

– Det är viktigare att se på förhållandet mellan vad du fick för din gamla bostad och vad du behöver betala för din nya, än att stirra sig blind på exakta summor. Att sälja på en fallande marknad är inte alltid negativt, särskilt inte om du köper en större bostad. Då blir ofta mellanskillnaden, räknat i kronor, mindre, säger Arturo Arques.