Hoppa till textinnehållet

Sponsringspolicy

Three pair of legs of golf players.

Målet med all sponsringsverksamhet är tvådelat – dels vill vi verka för långsiktigt tillväxt i samhället, dels söker vi mervärden för banken. Vårt lokala engagemang gör att vi får många förfrågningar om sponsorsamarbeten. Vi försöker fördela sponsringen så klokt och rättvist sätt som möjligt. Som stöd för våra beslut arbetar vi efter ett antal huvudkriterier och riktlinjer som ska uppfyllas.

Affärsmodell sponsring

Exponering
All sponsring och alla evenemang ska stärka bilden av banken. Exponeringen ska vara koncentrerad, tydlig och kraftfull. Vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan.

 

Aktiviteter
Aktiviteter är kundträffar och möten med nuvarande och nya kunder. Alla sponsoravtal, centrala och lokala, ska innehålla en eller flera aktiviteter där vi möter t. ex medlemmar, ledare, publik, ungdomar, föräldrar och övriga sponsorer.

 

Affärer
Affärer ska kopplas till samtliga avtal och leda till fördjupade relationer och samarbeten.

Riktlinjer

1. Lokal anknytning
Lokala avtal ska utgå från den lokala marknadens förutsättningar och alltid resultera i aktiviteter och affärer i eller i anknytning till kommunen.

2. Sträva efter ungdomsprofil
Via ungdomssponsring etablerar banken tidigare relationer som stärker bankens varumärke ur ett långsiktigt perspektiv.

3. Idrott, kultur och samhälle
Skurups Sparbank är en bank för alla.

 

Vår sponsring ska nå ut brett i samhället och vi ska engagera oss inom såväl idrott, kultur och samhälle.
 

Viktigt inför er ansökan

Inför 2020
Vi påminner er om att ni, inför 2020 års ansökan, skickar in en redogörelse för vad 2019 års bidrag använts till och vilken exponering banken fått för summan. Skicka med en kortfattad beskrivning, gärna styrkt med foton.

Till exempel: 

 •  har summan använts till aktiviteter för föreningens ungdomar
 •  renoveringar
 •  projekt
 •  arenasskyltar
 •  tryck på matchtröjor/uppvärmingströjor
 •  logotyp på hemsidor, Facebook-sidor, programblad
 •  osv osv osv


Det är viktigt att banken har rätt uppgifter om vem som ingår i föreningens styrelse, vem som disponerar föreningens konton m.m. Därför vill vi varje år ha ett nytt protokoll som styrker detta.
(Ej komplett ansökan innebär utebliven – eller reducerad - sponsring).

 

Mål med vår sponsring
 

 •  Nå breda grupper i samhället
 •  Resultera i lokal nytta för bygden
 •  Präglas av hög kvalitet genom samarbeten med seriösa partners
 •  Baseras på skrivna avtal
 •  Fördelas mellan kultur, idrott och samhälle
   

 

Mervärden för Skurups Sparbank
 

Vi vill vara en sponsor som syns och att samarbetet ska innehålla mervärden för oss genom t ex:

 •  Att vår logotype finns med i er marknadsföring
 •  Att vi har möjlighet att erbjuda information för medlemmar eller motsvarande
 •  Att vi har rätt att omnämna er i vår egen marknadsföring.
 •  Att vi är kontoförande bank, med tillhörande tjänster såsom Internetbanken, Bankgirotjänster och dylikt.

 

Vi sponsrar inte:
 

 • Verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön
 • Extrema verksamheter som strider mot bankens värderingar, etik, moral och miljö
 • Verksamheter med osund ekonomi
 • Förening som ligger vilande eller saknar verksamhet