Vi har tagit emot er ansökan till Miljonen. Efter att ansökningstiden har löpt ut kommer vår kommitte se över alla bidragen och välja vilka som får ta del av vår Miljon.

Efter beslut tar vi kontakt med samtliga som ansökt till Miljonen.