Skurups Sparbank har i sex år satsat en ny miljon på allmännyttiga projekt inom tillväxt och utveckling. Beslutet tas av huvudmännen på Skurups Sparbanks stämma som äger rum under mars. Satsningen som fått namnet ”Miljonen” har genomförs sex år i rad och innebär att banken ökar sitt stöd till verksamhetsområdet med en miljon kronor per år.

Miljonen är ett komplement till bankens övriga sponsorarbete där föreningar, organisationer och projekt får ekonomiskt stöd från banken. Genom åren har 120 olika initiativ fått dela på Miljonen.
 

Tillväxt och utveckling
Området för Miljonen är tillväxt och utveckling. Begreppet tillväxt ingår som en del i Sparbankens uppdrag som möjliggörare av mångfald, livskvalitet och ekonomisk utveckling för både företag och enskilda människor i bygden. Många olika former av projekt kan inrymmas i begreppet tillväxt och utveckling. Privatpersoner, föreningar, skolklasser, organisationer eller företag kan alla söka ur Miljonen. Det finns inga formella krav på att den sökande skall vara skriven inom Skurups kommun eller närliggande kommuner.
Vi vill dock att genomförandet av förslaget skall vara knutet till bankens verksamhetsområde och gynna utvecklingen av bygden. Vi välkomnar alla som har projekt som kan passa in under begreppen tillväxt och utveckling att ansöka ur Miljonen. Här är några exempel på projekt som tagit del av Miljonen:

  • Utegym vid Janstorp AIFs för allmänheten
  • Nyutgivning av Tegelakademins bok om teglets historia i Skurup & Svedala
  • Nätverksforum & föreläsare för lokala företagsgrupper
  • Innebandyklubbor & skydd att låna då man vill prova på sporten
  • Utvecklingen av en rad föreningar, t.ex. CoderDojo Skurup.
  • Finansiering till "Wake up Skurup" & utvecklingsprojektet "Smart Little Village"
  • Utvecklingen av fler utbildningar i Skurups Folkhögskola

Läs om tidigare Miljonen-mottagare på vår facebooksida

Bara fantasin sätter gränser, har du eller någon du känner en bra idé på hur vi kan fortsätta utveckla Skurup med omnejd till en ännu trevligare plats? Ansök då till Miljonen.

Läs mer om Miljonen & hur du ansöker.

För mer information
För frågor kontaktar du bankens marknadsavdelning:
Marknadskoordinator Jeanette Kristensson,Telefon: +46 (0)411-53 67 40
E-post:jeanette.kristensson@skurupssparbank.se