Vi ser ett aktivt och levande föreningsliv som en viktig kugge i vårt samhälle – både i goda och svåra tider.

Därför har vi valt att årets Miljonen avsätts för att ge stöd till de föreningar och organisationer i vårt närområde som har drabbats av Coronavirusets följdeffekter. Har din förening eller organisation påverkats eller har du en idé som underlättar för de som drabbats av Coronavirusets framfart?

Många har behov av stöd just nu, därför kommer årets ansökningar behandlas löpande så utbetalningar kan ske när behovet är som störst.

Sista ansökningsdag för att söka till Miljonen är den 30 september.

Ansök till Miljonen

Riktlinjer för Miljonen

Mottagare för årets Miljonen