För oss är det självklart att ta ansvar och engagera oss i våra ungdomar samt att bidra till det lokala samhällslivet i form av stöd till idrott, skola, kultur och näringsliv. Genom det fortsätter vi att vara den katalysator för lokal tillväxt som var sparbankens syfte från allra första början. Banken har idag ca 40 medarbetare, en affärsvolym på drygt 15 miljarder kronor och en stark position på marknaden. 

Förändringstakten ökar inom den finansiella sektorn och det ställs stora krav på att manövrera i framtiden med ny konkurrenssituation, ökad reglering samt ändrat beteende och behov hos kunderna. Den strategiska planeringen blir viktigare än någonsin.

Kravprofil ledamot

Vi söker dig som har utbildning inom ekonomi, juridik eller liknande kombinerat med relevant yrkeserfarenhet för att förstå bank och finans. Erfarenhet från ledande befattning och styrelsearbete är meriterande. Du ska ha tid, intresse och engagemang för uppdraget. Du är affärs- och samarbetsfokuserad med stark integritet och förstår och delar bankens värdegrund. Vidare drivs du av utveckling och långsiktiga resultat och har god kommunikationsförmåga.

Vid bedömning av enskild styrelseledamot beaktas även styrelsens samlade kompetens och erfarenhet inom nedanstående områden. Ditt CV ska tydligt visa vad som meriterar dig för styrelsearbetet.

 • Bank- och finansmarknader
 • Rättsliga krav och regelverk
 • Strategisk planering, förståelse av ett instituts affärsstrategi eller affärsplan
 • Riskhantering
 • Redovisning och revision
 • Effektiv styrning, tillsyn och kontroll
 • Tolkning av ett instituts finansiella information

Vi ser gärna att den sökande bor i eller nära bankens verksamhetsområde.

Ledningsprövning

Finansiella Institut står under Finansinspektionens tillsyn, och tillsättningen kräver ledningsprövning. Lämplighetsprövning görs bl.a. i form av;

 • Utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister
 • Kreditupplysning via UC och utdrag ur Kronofogdemyndighetens register
 • Utdrag från Bolagsverket
 • Uppgifter om beviljade lån och andra krediter
 • Uppdrag och ägarintressen
 • Referenser från tidigare befattningar

Ansökan

Välkommen med din ansökan, en kort presentation av dig själv (max en A4) och ett CV till Skurups Sparbank, ansokan@skurupssparbank.se senast 22 november 2021.