Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

Som lokal sparbank vill vi bidra och påskynda utvecklingen till ett mer hållbart samhälle. Vi är också övertygade om att ökad hållbarhet i affären ger våra kunder ett ökat mervärde. Tillsammans bygger vi en bättre och mer hållbar framtid.

Skurups Sparbank undertecknar FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

Som 12:e bank i Sverige undertecknar Skurups Sparbank FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet. Genom att underteckna FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet åtar sig Skurups Sparbank att stärka sin positiva påverkan och samtidigt minska den negativa påverkan som banken kan ha på samhället och miljön.

Läs mer här

Certifiering i Hållbarhet i finansbranschen

Bankens personal och styrelse har under året genomfört en certifieringsutbildning hos Finanskompetens för att öka medvetenheten om vad som krävs för att uppnå omställningen till en hållbar framtid. Vi är stolta och glada över att vi nu fått intyget som visar att Skurups Sparbank är certifierad i "Hållbarhet i finansbranschen".

Vår hållbarhetsstrategi

Sparbankerna grundades i syfte att skapa en hållbar ekonomi för alla och samtidigt bidra till att utveckla området de verkar i. I Skurups Sparbank har det varit drivkraften sedan starten 1881.

Skurups Sparbanks hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i bankens affärsidé, mission, värderingar och ursprung.

Som lokal sparbank har vi en nyckelroll att spela för att möjliggöra och påskynda utvecklingen till ett mer hållbart samhälle. Genom våra kunder och medarbetare kan vi bygga en bättre och mer hållbar framtid. Hållbarhet ska ingå i alla processer och vara en naturlig del av bankens verksamhet.

Skurups Sparbanks hållbarhetsarbete utgår från tre huvudperspektiv.

  • Ekonomisk hållbarhet
    Vi ska främja en sund och hållbar ekonomi.
  • Social hållbarhet
    Vi ska bidra till att vårt verksamhetsområde utvecklas och förblir en levande och intressant plats att leva och verka i.
  • Ekologisk hållbarhet
    Vi ska bidra till en hållbar användning av jordens ändliga resurser.

Tänk hållbarhet

Solceller

Funderar du på att investera i solceller? Med solpaneler bidrar du en bättre miljö samtidigt som du sänker dina elkostnader.

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. 

Hållbarhetsredovisning

Regelverk för hållbarhet