Hoppa till textinnehållet

Skogs- och lantbruksbarometrar

Lantbruksbarometern 2021: Goda utsikter i svenskt lantbruk trots coronapandemin

Insikter och analyser Lantbruksbarometern 2021

  • Den svenska kronan har stärkts i förhållande till euron vilket påverkar EU-stöden negativt och därmed riskerar intäkterna för lantbrukarna att bli lägre under 2021.
  • Under en tid av global osäkerhet och svängningar på marknaden har det svenska lantbruket klarat sig väl och samtliga fyra stora produktionsgrenar har en positiv framtidstro.
  • Lantbrukarnas upplevda lönsamhet håller sig relativt stabil i orostider.
  • Nästan hälften av lantbrukarna upplever en ganska eller mycket god lönsamhet i sitt företag och lika många tror på en ganska eller mycket god lönsamhet om ett år.
  • EU:s jordbruks- och landsbygdspolitik (CAP), klimatförändringar, konsumentbeteende och det svenska regelverket och är de faktorer som lantbrukarna uppger kommer påverka deras framtida produktion mest.

Lantbruksbarometern (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

Webbinarium: Hållbara investeringar i de gröna näringarna

Diagram, upplevd lönsamget idag
Upplevd lönsamhet idag

Årets Lantbruksbarometer är nu publicerad och sammanfattar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket.

Lyssna på vår lantbruksrådgivare Christina Hansson och lantbrukaren Christer Andersson som diskuterar några av de insikter som presenteras i rapporten. Som ni hör i filmen är vi på plats på Christers lantbruk där de har fullt upp med förberedelser inför stundande vårbruk, därav lite störande bakgrundsljud.

Video thumbnail

Tidigare år

Här kan du ta del av de senaste årens skogs- och lantbruksbarometrar.