Så här fungerar Valutaswap

En valutaswap är ett avtal om byte av en valuta mot en annan under en viss tidsperiod. Ett swapavtal innebär i praktiken att två parter byter ett tillgodohavande i en valuta mot en annan valuta. För bytet av valuta betalar du ett pris beräknat på ränteskillnaden mellan de två valutorna. Swappriset noteras antingen som ett påslag eller ett avdrag och uttrycks i kurspunkter. Om räntan utanför Sverige är lägre noteras ett påslag på valutakursen. Om räntan utanför Sverige är högre noteras ett avdrag på valutakursen. En vanlig valutaswap görs sällan på längre löptid än ett år.

Exempel

Ett exportföretag behöver en miljon EUR för att göra en betalning. Man har inga EUR på kontot men man vet att man om 3 månader får samma EUR-belopp betalt av en kund. Företaget behöver alltså för närvarande EUR, men vill undvika att behöva växla vid två tillfällen och ta valutarisk under tiden. Företaget gör då ett byte av sin valuta, d v s en valutaswap. De köper euro till avistakurs och säljer samtidigt euro för leverans om 3 månader Om EUR räntan är högre än SEK räntan så uttrycks priset för swappen som ett avdrag på avistakursen. Omvänt kan exempelvis ett importföretag som har en miljon EUR på sitt valutakonto göra ett byte av sitt tillgodohavande. Om 3 månader ska de betala en faktura till en leverantör på samma EUR-belopp. Företaget behöver för närvarande SEK men vill undvika att behöva växla vid två tillfällen och ta valutarisk under tiden. De säljer sina EUR till avistakurs och köper samtidigt EUR för leverans om 3 månader Om EUR-räntan är högre än SEK-räntan så uttrycks priset för swappen som ett avdrag på avistakursen.

Råd och tips

  • Ett ramavtal tecknas med banken.
  • Varje valutaswapavtal skräddarsys med avseende på nominellt belopp, start och slutdag m.m.
  • Valutaexponeringen kan underhand förändras enligt önskemål (till rådande marknadspris).
  • Valutaswap kan göras antingen över telefon eller genom tjänsten FX Trade.
  • Innan du väljer en valutaswap är det viktigt att analysera vari risker och möjligheter ligger. Gå gärna igenom affären med Swedbanks specialister på dessa frågor, så att vi kan hjälpa dig till den lösning som passar dig bäst.

FX Trade